Tervolan kunnanhallitus kokoontui 16.10.2023

– asialistalla mm. Louen koulun tulevaisuus sekä kunnan veroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Kunnan tuloveroprosenttien sekä kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

Kunnanjohtajan päätösehdotuksena oli, että Tervolan veroprosentit pysyisivät ennallaan tulevana vuonna. Kunnan talousarviovalmistelutyötä on tehty tähän tulopohjaan nojaten. Verotulot vuodelle 2023 on arvioitu olevan noin 7,3 milj. euroa, kun alustavien arvioiden mukaan verotulot vuodelle 2024 olisivat 7,5 milj. euroa. Verotulot ovat kunnan merkittävin tulonlähde.

Äänestyksen jälkeen hallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosenttia alennetaan 0,5 prosenttiyksikköä 6,9 %:iin. Esitykset kiinteistöveroprosenteiksi pysyivät ennallaan. Kiinteistöveroon kuitenkin voi tulla korotus, mikäli valtioneuvoston esitys kiinteistöveroon tehtävästä muutoksesta menee läpi eduskunnassa.

Kunnanvaltuustolle esitetään, että valtuusto määräisi vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat:

  • yleinen veroprosentti 0,95
  • maapohjan yleinen veroprosentti 1,30, mikäli hallituksen esitys (39/2023) toteutuu
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00
  • voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden veroprosentti 3,10
  • tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,00
  • rakentamattomalta rakennuspaikalta ei peritä erillistä veroprosenttia.

Louen koululle päätettiin esittää vuoden jatkoaikaa

Kunnanvaltuusto on päättänyt 12.4.2012 § 20 kouluverkon osalta, että ”koulujen oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain 20.9. Mikäli kolmiopettajaisen koulun oppilasennuste tuolloin on seuraavan kalenterivuoden syyslukukauden alussa ja edelleen pysyvästi alle 28, koulu lakkaa syyslukukauden alusta alkaen. Tervolan kunta ei ylläpidä kaksiopettajaisia kouluja.”

Oppilasennusteen mukaan Louen koulun oppilasmäärä jäisi kuluvan lukuvuoden jälkeen pysyvästi alle 28. Sivistyslautakunnassa asiaa on valmisteltu kunnanvaltuuston aiemman päätöksen mukaisesti. Louen kylällä on kuitenkin ryhdytty toimenpiteisiin oppilasmäärän saamiseksi kasvuun. Kylän kehittämiseksi on perustettu mm. Louen Kehitys ry. joka on hankkinut omistukseensa nykyisen Louen Sale-myymälän sekä useampia asuinrakennuksia. Näiden ja muiden toimenpiteiden avulla Louen koulupiirin oppilasmäärän uskotaan kasvavan.

Kylältä on esitetty toiveena, että kunta tukisi kylän kehittymispyrkimyksiä jatkamalla opetustoimintaa Louen koululla. Hallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Louen koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen, mikäli oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle 28 oppilaan rajan. Oppilasmäärä tarkistetaan 30.8.2024. Käytännössä tämä päätös toisi vuoden lisäajan Louen koululle.

Muut asiat

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös Meri-Lapin työllisyyspalveluiden yhteistoiminta-alueen sopimusta ja järjestämissuunnitelmaa, kunnanvaltuustolle esitettiin sopimusten hyväksymistä. Näiden myötä TE-palvelu-uudistus ja uuden yhteistoiminta-alueen perustaminen etenee aikataulussa. Käsittelyssä oli myös kunnan ruokapalveluiden järjestäminen 1.1.2024 lähtien. Kunnanhallitus päätti käynnistää neuvottelut ruokapalveluiden siirtämisestä Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n järjestettäväksi.

Esityslista ja pöytäkirja nähtävillä kunnan nettisivuilla

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 20.10.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi. Tallenne kokouksen striimauksesta löytyy Tervolan kunnan Youtube- kanavalta kaksi viikkoa kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja
Mika Simoska
kunnanjohtaja

Jaa sivu eteenpäin