Tervolan kunnanhallitus kokoontui 21.8.2023

Asialistalla muun muassa päätökset Meri-Lapin työllisyyspalvelut- yhteistoiminta-alueen hallinnointiin liittyen sekä Tervolan kunnan ruokapalveluiden järjestämisestä jatkossa.

Meri-Lapin työllisyyspalvelut- yhteistoiminta-alueen vastuukunnaksi esitetään Torniota

Tervolan kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 8.8.2023 päätöksen liittyä Meri-Lapin työllisyyspalvelut- yhteistoiminta-alueeseen, joka tulee hallinnoimaan TE-palvelu-uudistuksen myötä kunnille siirtyviä TE-palveluita. Kokouksessaan 21.8.2023 kunnanhallitus päätti hyväksyä alueen yhteistoimintasopimuksen päälinjaukset edellyttäen, että Kemin ja Tornion kaupungit hyväksyvät myös esitetyt linjaukset. Päälinjana sopimuksessa on, että alueen vastuukuntana toimii Tornion kaupunki ja Kemin kaupungin edustaja toimii yhteistoiminta-alueen lautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi yhteistoiminta-alue jakaantuu kahteen palvelualueeseen. Tervolan kunta tulee kuulumaan samaan palvelualueeseen yhdessä Kemin, Keminmaan ja Simon kanssa. Ylitornio ja Tornio muodostavat oman palvelualueen. TE-palveluiden siirto kuntiin tapahtuu 1.1.2025.  

 

Tervolan kunnan ruokapalveluiden järjestäminen 1.1.2024 alkaen

Tervolan kunta on selvittänyt eri vaihtoehtoja ateriapalveluiden järjestämiseen siten, että Tervolan nykyisessä keskuskeittiössä voitaisiin tuottaa sekä hyvinvointialueen että kunnan tarvitsemat ateriat. Selvitystyön myötä parhaana vaihtoehtona on nähty liittyminen Meri-Lapin Kuntapalvelut Oy:n osakkaaksi. Yhtiö toimii tällä hetkellä Kemin kaupungin, Simon kunnan, Keminmaan kunnan ja Lapin hyvinvointialueen in house-yhtiönä, tuottaen toimijoille mm. ruokapalveluita.   

 

Toistaiseksi Tervolan kunnalla ja Lapin hyvinvointialueella on voimassa määräaikainen sopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa ruokapalveluiden toteuttamista.  

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Tervolan kunta hyväksyy osakassopimuksen ja lunastaa osuuden Meri-Lapin Kuntapalvelut Oy:stä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 7.9.2023.   Tavoitteena on, että Meri-Lapin Kuntapalvelut Oy vastaisi ruokapalveluiden järjestämisestä 1.1.2024 lähtien.  

Muut asiat

Voit tutustua muihin kokouksessa käsiteltyihin asioihin 25.8.2023 julkaistavassa pöytäkirjassa Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi   

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin