Tervolan kunnanhallitus kokoontui 24.10.2022

Asialistalla muun muassa Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimayleiskaavojen suunnitelmat, talousarvion toteutuminen, tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrä vuonna 2023.

Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt hankkeet tuulipuistojen rakentamiseksi Tervolan Kuoringin ja Vitsakankaan alueille. Yleiskaavojen suunnittelutyöt ovat käynnistyneet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat valmistuneet.

Kunnanhallitus päätti asettaa tuulivoimaosayleiskaavoja koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville.

Tervolan kunnan talousarvion toteutuminen

Tervolan kunnan talousarvio on syyskuun loppuun mennessä toteutunut budjetoitua paremmin. Vuosikate 30.9.2022 oli 3,22 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 2,6 milj. euroa, joka on 73,2 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintamenot ovat edelleen pysyneet hyvin raameissa ja olivat 19,3 milj. euroa (72,8 %). Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet lisäksi verotulojen (yht. 9,7 milj. euroa) ja muiden rahoitustuottojen (1,4 milj. euroa) kertyminen budjetoitua paremmin.

Tervolan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2023

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tuloveroprosentti Tervolassa tulee olemaan 7,36 prosenttia. Hyvinvointialueuudistus laskee kuntien tuloveroprosenttia 12,64 %-yks.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle myös, että kiinteistöveroprosenteiksi määrättäisiin seuraavat luvut:

  • Yleinen veroprosentti 0,95
  • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00
  • Voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden veroprosentti 3,10
  • Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,00
  • (Rakentamattomalta rakennuspaikalta ei peritä erillistä veroprosenttia.)

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti olisi laskemassa 0,09 %-yks. 0,41 %:iin (lain mukainen alaraja) ja yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,25 %-yks.0 %:iin.

Muut asiat

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää pöydälle Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskevan lausunnon antamisen. Asia käsitellään joko mahdollisesti 31.10.2022 pidettävässä ylimääräisessä kunnanhallituksessa tai 14.11.2022.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Riikka Oinas esitti, että rivitalon rakentamista koskeva aloite palautettaisiin valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana. Riikka Oinas ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 7.10.2022 julkaistusta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 24.10.2022
Sari Tervaniemi
hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin