Tervolan kunnanhallitus kokoontui 24.4.2023

Asialistalla muun muassa Vastarannan yleiskaavatyön käynnistyminen sekä kannanotto Louen kyläkaupan säilyttämiseksi.

Vastarannan yleiskaavatyön käynnistäminen

Kemijoen länsipuolelle Kemijoen ja junaradan väliin kuntakeskusta vastapäätä sijoittuvalle Vastarannan alueelle on aiemmin tehty yleissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää tulevassa yleiskaavatyössä. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa uusia vetovoimaisia rakennuspaikkoja Kemijoen

ja kuntakeskuksen läheisyyteen. Kunnanvaltuusto varasi vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä (8.12.2022) Vastarannan yleiskaavatyötä varten 100.000 euron määrärahan. Kaavoituskatsaus hyväksyttiin 27.3.2023 kunnanhallituksessa.

Kannanotto Louen kyläkaupan säilyttämiseksi

Tervolan kunta antaa alla olevan kannanoton Osuuskauppa Arinalle Louen lähikaupan jatkamisesta:

Osuuskauppa Arina tiedotti 17.4.2022 selvittävänsä muutosneuvotteluilla Sale Louen toimintaedellytyksiä liiketoiminnan jatkamiseksi. Tiedotteen mukaan myymäläkiinteistön tekninen käyttöikä on elinkaarensa lopussa ja toiminnan jatkaminen nykyisellään vaatisi mittavia peruskorjauksia.

Vuonna 1970 rakennettu ja viimeksi 2004 peruskorjattu Sale Louen kiinteistö on tullut teknisen käyttöikänsä loppuun ja liiketoiminnan jatkaminen kiinteistössä terveysturvallisesti vaatisi kiinteistöön laajamittaista peruskorjausta tai uusinvestointia.

Tervolan kunta pitää tärkeänä, että Osuuskauppa Arinan toiminta jatkuu Louella. Lähikaupan merkitys ei rajoitu pelkästään Louen kyläläisiin, vaan lähikaupalla on suuri merkitys erityisesti Tervolan pohjoisosien

Koivun, Peuran ja Kätkävaaran kyläläisille. Kuntalaisten lisäksi Louen lähikaupassa asioi runsaasti myös Louen Lappian opiskelijoita. Paikallisten asiakkaiden lisäksi kauppa palvelee myös nelostietä pitkin kulkevia matkailijoita. Lisäksi kaupan yhteydessä toimii lääkekaappi, joka palvelee kaikkia kuntalaisia kaupan aukioloaikoina kuntakeskuksen apteekin ollessa kiinni. Mikäli Louen lähikauppa suljettaisiin, olisi lähimmät apteekin em. palvelut jatkossa Muurolassa sekä Keminmaassa.

Kyläkaupalla on suuri merkitys myös kylän elinvoimaan. Osuuskauppa Arinan arvoissa korostuu asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus, mm seuraavien arvojen kautta

  • Olemme asiakasta varten
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

Mahdollinen Louen lähikaupan lakkautus heikentäisi alueen elinvoimaa sekä lisäisi mm. ympäristöpäästöjä pidentyneiden kauppamatkojen vuoksi. Lisäksi kaupan palveluiden saavutettavuus heikkenisi olennaisesti, sillä Loue-kuntakeskus –välillä ei ole säännöllistä julkista liikennettä. Louen lähikaupan mahdollinen lakkautus ei siten tue millään tavoin edellä mainittuja arvoja.

Tervolan kunta edellyttää, että Osuuskauppa Arina toimii arvojensa mukaisesti. Osuuskauppa Arinan tulee jatkaa Tervolan Louen Salen toimintaa ja käynnistää uuden lähikaupan suunnittelun mahdollisimman pian.

Muut asiat

Kuntalaisaloitteita tuli vuonna 2022 kaksi. Vuonna 2022 valtuutettujen aloitteita tehtiin 15 kpl, joista valmistuneita on 12 kpl.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 28.4.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin