Tervolan kunnanhallitus kokoontui 27.11.2023

– asialistalla mm. vuoden 2024 talousarvio, aloite Raivaajapatsaan siirrosta sekä kunnanviraston aukioloajat vuodelle 2024

Tervolan kunnan talous jää alijäämäiseksi vuodelle 2023 – mittavia investointeja suunnitteilla ensi vuodelle

Tervolan kunnanhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvioesitystä kokouksessaan 27.11. Vuoden 2024 tilikauden tulos on esityksen mukaan 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Vuodelle 2024 on suunniteltu mittavia investointeja, näiden lisäksi kunta on sitoutunut rahoittamaan tytäryhtiöidensä investointeja. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttaa lisäksi kunnallisveroprosentin aiemmin päätetty alentaminen, joten verotulojen ei odoteta juurikaan kasvavan tulevina vuosina. Tämä yhdistettynä konserniyhtiöiden tukemiseen sekä aiemmin tehtyihin sitoumuksiin johtaa vuoden 2024 tuloksen alijäämään. Investointien rahoittamiseen kunta joutuu ottamaan suunnitelmakaudella yhteensä 5 milj. lainaa.

Tervolan kunnalla on takanaan vahvoja vuosia, aiempien vuosien ylijäämää on kertynyt lähes 20 miljoonaa euroa. Suunnitellut investoinnit tulevat näkymään kuntalaisten arjessa esimerkiksi sähkön ja veden toimintavarmuuden lisääntymisenä, uusina vuokra-asuntoina, liikenneturvallisuuden lisääntymisenä sekä varhaiskasvatuksen kuntalisäkokeiluna, johon on varattu ensi vuodelle 40 000 euroa.

Kunnan investointiohjelma vuodelle 2024 ja suunnitelmakaudelle 2025–26 on poikkeuksellisen laaja, yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. Pelkästään vuodelle 2024 investointeja on suunniteltu lähes 5 miljoonan edestä. Merkittävimmät investointikohteet ovat uuden rivitalon suunnittelu ja rakentaminen, Mattisen koulun lämmitystapamuutos sekä Lapin ELY-keskuksen kanssa toteutettava yhteishanke Mattisen kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi. Muita huomioitavia kohtia talousarviossa ovat esimerkiksi nuorten kesätyöllistämiseen panostaminen, osallistavaan budjetointiin varattu 20 000 euron määräraha sekä uusi hyvinvointiohjaajan toimi.

 

Kunnanvaltuuston päätettäväksi talousarvio sekä taloussuunnitelma tulevat 14. joulukuuta.

Aloite Raivaajapatsaan siirtämisestä kiertoliittymään

Kunnanhallitus käsitteli Keskustan valtuustoryhmän tekemän aloitteen kunnantalon pihalla olevan Raivaajapatsaan siirtämisestä monumentiksi kirkonkylän kiertoliittymään. Kunnanhallitus päätti, että aloitetta ei viedä hallintokuntien jatkovalmisteluun.

Kunnanviraston aukioloajat ensi vuonna

Kunnanhallitus päätti kunnanviraston aukioloajoista vuodelle 2024. Virasto pidetään vuonna 2024 yleisölle avoinna arkipäivisin viitenä päivänä viikossa klo 8.30 – 15.00. Kunnanvirasto pidetään suljettuna 10.5., 8.-21.7., ja 23.12.2024-1.1.2025. 

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 1.12.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.  

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin