Tervolan kunnanhallitus kokoontui 3.10.2022

Asialistalla muun muassa Kätkävaaran luontopolun parkkipaikoituksen uusiminen ja Lappi-Aasian hyvinvointimatkailun kehittämishanke.

Kätkävaaran luontopolun parkkipaikoitus uusitaan

Sitoutumattomien valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen Kätkävaaran luontopolun parkkipaikoituksen parantamiseksi. Nykyinen haaste on ollut parkkipaikoituksen riittämättömyys runsaaseen kävijämäärään nähden.

Parkkipaikoituksen parantaminen on ollut selvityksen alla jo ennen valtuustoaloitteen tekoa ja parannus toteutetaan Kätkän luolat ja rotkot –hankkeen yhteydessä tai omana rakennushankkeenaan. Uusi parkkipaikoitus on huomioitu vuoden 2023 rakentamisohjelmassa.

Lisätietoa tekninen johtaja Mika Grönvall: mika.gronvall@tervola.fi tai 0400 466 705.

Tervolassa käynnistetään Lappi-Aasia hyvinvointimatkailun kehittämishanke

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa palvelumuotoilun avulla voidaan jatkossa tuotteistaa ja paketoida lappilaisia hyvinvointi- ja matkailupalveluita Aasian (lähinnä Japanin) markkinoille.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaista alueellista palveluntuotantoa kohderyhmänään aasialaiset hyvinvointipalveluita käyttävät matkailijat. Hanke käynnistetään Tervolan ja Meri-Lapin alueella. Konkreettisena tavoitteena on tunnistaa ja mahdollistaa helposti saavutettavia hyvinvointimatkailupaketteja, joiden sisältö olisi esimerkiksi erilaisia terapiahoitoja, eläinavusteista terapiaa, tutustumista paikalliseen elämään ja arkeen, käsitöiden tekemistä, osallistumista arjen töihin ja majoittumista paikallisiin pieniin majoitusyrityksiin. Onnistuessaan tuotepaketit voisivat parantaa konkreettisesti paikallisten yritysten työllistymistä ja pidentää sesonkia ja ympärivuotista matkailua.

Hanke käynnistyy loppuvuoden aikana, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeeseen on haettu Peräpohjolan Leaderin kehittämisrahaa, jonka tuki on 80 %. Hankkeen kustannusarvio on 53100 €, josta Tervolan kunnan osuus on 8100 €, mukaan tuleville yrityksille on laskettu omarahoitusosuutta 2500 €.

Lisätietoja hankkeesta kertoo elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo: matti.alatalo@tervola.fi  tai 040 501 2850.

Muut asiat

Omailmoituskäytännön muuttamisen osalta kunnanhallitus päätti, että enintään 7 päivän poissaolosta voi esittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistuksen eli sairaanhoitajan todistuksen ei tarvitse olla terveyskeskuksen vastaanoton sairaanhoitajan antama todistus.

Kunnanhallitus päätti, että rekrytointihaasteeseen vastataan 500 euron vihjepalkkiolla, jonka maksaminen ei päätösehdotuksesta poiketen edellytä ensin normaalia rekrytointimenettelyä. Vihjepalkkio maksetaan työntekijälle (pl. esimiehet), jonka vihje johtaa henkilöön palkkaamiseen vähintään 3 kuukauden sijaisuuteen tai vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 7.10.2022 julkaistusta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi


Jaa sivu eteenpäin