Tervolan kunnanhallitus kokoontui 5.6.2023  

Asialistalla muun muassa tuulivoimayleiskaavat ja monia aloitteita Tervolan kunnan viihtyisyyden kehittämiseksi.

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Tuulivoimayleiskaavat: Vitsakangas, Pitkämaa

Tervolan kunnalla on menossa useita tuulivoimahankkeita. Kunnanhallitus päätti 5.6.2023 kokouksessaan seuraavaa:

Tervolan kunnanhallitus antoi suostumuksensa 16.5.2022 § 156 hyväksymänsä Vitsakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista koskevan kaavoitussopimuksen siirtämiseen Myrsky Energia Oy:ltä TuuliAamu Oy:lle.

Kunnanhallitus saattoi Pitkämaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen vireille ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 2.8–31.8.2023.

Monia aloitteita Tervolan kunnan viihtyisyyden kehittämiseksi

Kuntalaiset ja eri vaikuttamistoimielimet ovat olleet positiivisesti aktiivisia aloitteiden teossa. Alla lueteltuna muutamia aloitteita, jotka on saatettu päätökseen:

Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy järjestää messuille maksuttoman näyttelytilan tervolalaisten yrittäjien käyttöön. Tervolan kunta aloittaa viljelypalstatoiminnan yhteistyössä Tervolan 4H-yhdistyksen kanssa. Tervolan kunnan käytössä olevat suuret tienvarsikyltit uusitaan uuden kuntabrändin mukaisiksi. Tapahtumakoordinaattorin toimen perustamisen osalta harkintaa tehdään talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Tervola-neuvosto on tehnyt myös aloitteen avantouintipaikan perustamisesta kuntaan. Tekninen lautakunta toteaa, ettei kunnan ole syytä lähteä toteuttamaan avantouintipaikkaa Kemijoen rantaan. Kemijoen vaihtelevien jääolosuhteet aiheuttavat sen, että turvallisen paikan löytäminen on haastavaa ja sen turvallinen ylläpito vaatisi lisäresursseja. Lautakunnan terveisinä kerrottiin, että asiaan suhtaudutaan positiivisesti mikäli avantouintipaikka toteutetaan yhdistysvoimin, toimintaa voidaan mahdollisesti tukea.

Tervolan kunnan kiertoliittymän taideteoksen edistäminen on ollut Tervolan Elinkeinoyhtiön valmisteltavana. Kiertoliittymäprojektiin on haettu lisärahoitusta taiteiden edistämiskeskukselta, jonka rahoituspäätös tehdään loppukesästä 2023.

Myös monia uusia aloitteita lähetettiin lautakuntiin käsittelyyn, mm. lintutornin rakentaminen, eläinpainotteisen opetussuunnitelman käyttöönotto Louen koululla ja grillikodan ja välineiden kunnostaminen Kiviahon leikkipuistossa.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 7.6.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi 

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin