Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 15.6.2023  

Asialistalla muun muassa kunnanhallituksen ja lautakuntien vaalit vuosille 2023-2025, Tervolan kunnan tilinpäätös sekä arviointikertomus.

Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 2023-2025

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosäännön (8 §) mukaan kunnanhallitus valitaan aina kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Puheenjohtajana toimii Eero Ylimartimo, varapuheenjohtajana Riikka Oinas, ja jäseninä Hanna-Leena Kaasila, Raimo Puikko sekä Ari Hietanen.

Lautakuntien vaali toimikaudelle 2023-2025

Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet myös lautakuntiin uudelle kaudelle. Lautakuntien kokoonpanoissa tapahtui muutamia henkilövaihdoksia edelliseltä kaudelta.

Maaseutulautakunta: Pekka Juopperi (pj)., Juha Antinkaapo (vpj), Katariina Lampela, Jouko Maikkunen ja Elina Miettunen.

Sivistyslautakunta: Virva Kokko (pj.), Johanna Korhonen (vpj.), Niina Antinkaapo, Antti Jurva, Rami Koivupalo, Erika Kauppi ja Rauno Tervo.

Tekninen lautakunta: Juha Juntunen (pj.), Jorma Vaara (vpj.), Pirjo Hietala, Kari Kontiokoski, Taisto Lehtilahti, Elina Miettunen ja Tanja Uokkola.

Tervolan kunnan tilinpäätös ja arviointikertomus

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertouksen. Tilinpäätöksen tulos oli 2.521.250,72 euroa ylijäämäinen. Kunnan taseessa kertynyt ylijäämä oli 19.260.025,98 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti.

 Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 19.6.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin