Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 22.9.2022

– asialistalla muun muassa Leijonapuiston ja Jurvanojan ympäristön kehittäminen, vauvarahan korottaminen, talousarvion toteutuminen ja tavoiteasettelu vuosille 2023-2025.

Tervolan Leijonapuiston ja Jurvanojan venesataman ympäristön kehittämistä suunnitellaan

Keskustan valtuustoryhmä esitti 12.8.2022 Leijonapuiston ja Jurvanojan venesataman ympäristön kehittämistä paremmin virkistyskäyttöön soveltuvaksi esteettömyys sekä eri-ikäisten käyttäjien tarpeet huomioiden. Kehitettävälle alueelle on rakennettu aiemmin muun muassa ulkokuntoilukeskus ja kuntoportaat. Lisäksi alueella on kunnantalossa sijaitseva kuntosali sekä kunnantalon toisella puolella skeittipaikka. Alueella on hyvät ja saavutettavat liikuntamahdollisuudet myös liikuntarajoitteisten osalta.

Tekninen toimisto laatii alueesta täydennyssuunnitelman. Alueelle harkitaan mm. lasten leikkimahdollisuuksien ja esteettömien kulkureittien lisäämistä. Hankkeen toteuttamisesta päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Vauvarahaa korotetaan vuodesta 2023 alkaen

Kunnanvaltuusto päätti korottaa nykyistä 500 euron vauvarahaa 6000 euroon 2023 lähtien. Maksamisen edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tervolassa. Syntymävuonna vauvarahaa maksettaisiin 2000 euroa ja sen jälkeen seuraavina neljänä vuotena 1000 euroa per vuosi. Vauvaraha tulee siis kokonaisuudessaan olemaan 6000 euroa viiden vuoden aikana.

Kunnanhallitus laatii vauvarahan maksamiseen tarkemmat periaatteet. Kunnanvaltuusto pyysi kunnanhallitusta huomioimaan valmistelussa ne vauvat, joiden laskettu aika on vuonna 2023, mutta syntyvät jo vuoden 2022 puolella.

Talousarvion toteutuminen

Tervolan kunnan talousarvio on alkuvuodesta toteutunut budjetoitua paremmin. Vuosikate 30.6.2022 oli 1,6 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 1,8 milj. euroa, joka on 51 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintamenot ovat pysyneet hyvin raameissa ja olivat 12,5 milj. euroa. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet lisäksi verotulojen (yht. 5,8 milj. euroa) ja muiden rahoitustuottojen (0,7 milj. euroa) kertyminen budjetoitua paremmin.

Tervolan kunnan strategiset suunnat vuosille 2023-2025

Kunnanhallitus esitti 1.9.2022 pidetyn strategiatyöpajan tuloksien perusteella valtuustolle, että valtuusto päättää 2-3 strategiaan pohjautuvaa tavoitetta ja toimenpidettä jokaiseen viiteen kuntastrategian strategiseen suuntaan sekä kuntastrategian mittareille tavoitearvot taloussuunnittelukaudelle 2023-2025.

Valtuuston päätöksen perusteella ensi vuoden talousarvioasiakirjan valmistelussa huomioidaan etenkin seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet:

 • Laadukkaat asunnot/asuntokannan parantaminen
 • Harrastepaikat, liikuntapaikat ja leikkipaikat ja niiden kunnossapito
 • Vahvistetaan ja ylläpidetään haja-asutusalueiden palveluja
 • Kemijoen ja luonnon hyödyntäminen (maisemointi)
 • Yritystonttien markkinointi
 • Tuetaan kylien elinvoimaisuutta
 • Kattavat lähipalvelut jatkossakin hva:lle siirtymisen jälkeen (vaikuttamistyö hyvinvointialueelle)
 • Riittävät henkilötyöresurssit palvelujen turvaamiseksi
 • Olemassa olevan kouluverkon säilyttäminen
 • Lähiruokapalveluiden kehittäminen
 • Kilpailutusten hyödyntäminen (positiivinen diskriminointi, laatukriteereiden asettaminen paikalliset huomioiden)
 • Tervolan kunnan ja uuden kuntabrändin tunnetuksi tekeminen kuntarajojen ulkopuolelle
 • Aktiivinen tiedottaminen
 • Avoimuus

Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Päivihellen Luoman tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi ja Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan vapaan sivistystyön jaoston jäseneksi valittiin Erika Kauppi sekä teknisen lautakunnan varajäseneksi Hanna-Leena Kaasila. Saana Mannisen tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi valittiin Hanna Pesonen.

Kokouksessa jätettiin viisi valtuustoaloitetta. Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteen kunnantalon ympäristön kehittämisestä. Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen koulukuljetuksen järjestämisestä etävanhemman luota. Sitoutumattomien valtuustoryhmä jätti kolme aloitetta, jotka koskivat koululaisten välipalaa, sähkön perus- ja siirtomaksujen kompensointia sekä Kätkävaaran luontopolun parkkialuetta.

Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 28.9.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 22.9.2022
Sari Tervaniemi
hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin