Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 3.11.2022

Asialistalla muun muassa talousarvion toteutuminen, tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrä vuonna 2023.

 Tervolan kunnan talousarvion toteutuminen

Tervolan kunnan talousarvio on syyskuun loppuun mennessä toteutunut budjetoitua paremmin. Vuosikate 30.9.2022 oli 3,22 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 2,6 milj. euroa, joka on 73,2 % koko vuodelle budjetoidusta. Toimintamenot ovat edelleen pysyneet hyvin raameissa ja olivat 19,3 milj. euroa (72,8 %). Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet lisäksi verotulojen (yht. 9,7 milj. euroa) ja muiden rahoitustuottojen (1,4 milj. euroa) kertyminen budjetoitua paremmin.

Tervolan tuloveroprosentiksi 7,36 vuonna 2023

Kunnanvaltuusto päätti ensi vuoden tuloveroprosentiksi 7,36. Vuotta 2023 koskeva päätös on muodollinen, koska sote-uudistuksen lainsäädäntöön liittyen kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Tervola laskee osaa kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2023

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että kiinteistöveroprosenteiksi määrättäisiin seuraavat luvut:

  • Yleinen veroprosentti 0,95
  • Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00
  • Voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden veroprosentti 3,10
  • Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti 0,00
  • (Rakentamattomalta rakennuspaikalta ei peritä erillistä veroprosenttia.)

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti siis laskee 0,09 %-yks. 0,41 %:iin, joka on kiinteistöverolain mukainen alaraja. Laskemisella kompensoidaan asumisen poikkeuksellisesti kohonneita kustannuksia. Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan veroprosentti laskee 0,25 %-yks.0 %:iin.

Muut asiat

Rivitalon rakentamista koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuuston jäsen Riikka Oinas esitti Ari Hietasen kannattamana, että asia palautetaan valmisteltavaksi. Äänin 13 –3 asian käsittelyä jatkettiin. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 3.11.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 3.11.2022

Jaa sivu eteenpäin