Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 8.12.2022

Asialistalla positiivista päätöksentekoa ja vuoden 2023 talousarvio sekä taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-2025.

Positiivista päätöksentekoa vuodelle 2023

Tervolan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat tehneet paljon positiivisia päätöksiä vuodelle 2023. Tervolan kunta haluaa jatkossakin panostaa asukkaidensa hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja elinvoimaisuuteen. Positiivisia päätöksiä ovat olleet mm. vauvarahan korotus, maksuton päivähoito vuodeksi ja kiinteistöveron alennukset.

Tervolan kunnassa tehdään rakennusinvestointeja lähivuosina 4,1 miljoonan edestä. Suurimpana investointeina lähivuosina terveyskeskuksen rakennustyöt, koulukeskuksen
muutostyöt sekä vuokratalon rakentaminen. Henkilöstöresursseja tullaan myös lisäämään ensi vuonna mm. tekniselle osastolle. Vuoden 2023 vuosikate näyttää jäävän plussalle 1,89 milj. euroa ja tulosta syntyy 0.79 milj. euroa.

Tervolan kunta panostaa myös tulevina vuosina henkilöstön hyvinvointiin mm. ePassikorotuksella ja työsuhdepolkupyörillä.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvioesityksen mukaisesti kokonaistulot vuodelle 2023 ovat 15,10 mij. euroa ja kokonaismenot 19,19 milj. euroa.

Verotuloja on talousarviossa ennakoitu kertyvän yhteensä 7.262.000 euroa. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 3,92 milj. euroa, yhteisöverotuotoksi 0,61 milj. euroa ja kiinteistöverotuotoksi 2,74 milj. euroa.

Veroprosentit muuttuvat osittain vuodesta 2022. Kunnan tuloveroprosentti on 7,36 (20,00-12,64). Kunnan kiinteistöveroprosenteista vakituisen asuinrakennuksen ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentit laskevat vuodelle 2023, muut pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2022. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,95, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,41, muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00, yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 ja voimalaitoksen veroprosentti 3,10.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan saamaan kunnallisvero- ja yhteisöverotuloon. Verotuloissa on myös huomioitava, että aikaisempien vuosien verotuloja kirjautuu etenkin vuodelle 2023, mikä näyttäytyy tavanomaista suurempina verotuloina, koska kunnan jakoosuudet ovat olleet suuremmat ennen sote-uudistusta.

Muut asiat

Kunnanvaltuusto myönsi kuntakonserniin kuuluvalle Tervolan Energia ja Vesi Oy:lle 200 000 euron avustuksen selvityksen laadintaan koskien sähkönsiirron varmistamista. Avustuksen myöntäminen liittyy kunnan yleiseen kehittämiseen sekä sähkönsiirron turvaamiseen sähkönkulutuksen lisääntyessä. Kunnan kehityksen kannalta suunnitelman laadinta on tärkeä, eikä sen tulisi jäädä yksistään sähkönkuluttajien kustannettavaksi. Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 13.12.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 8.12.2022

Jaa sivu eteenpäin