Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 8.8.2023

asialistalla Meri-Lapin työllisyyspalvelut -yhteistoiminta-alueen perustaminen

Näkymä kunnanvaltuuston saliin

Tervolan kunta mukana Meri-Lapin yhteistoiminta-alueen perustamisessa

Valtakunnallisen työ- ja elinkeinopalvelut (TE) 2024 uudistuksen myötä työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita. Samalla nykyinen TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen.

Jatkossa työ- ja elinkeinopalveluiden toteuttamista vastaa kunta tai useamman kunnan muodostama yhteistoiminta-alue, jonka työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä.

Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien tekemien päätösten mukaisesti Meri-Lapin alueelle on valmisteltu yhteistoiminta-aluetta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valmisteluun on kutsuttu mukaan myös muita Lapin kuntia. Alueella on valmisteltu työ- ja elinkeinopalveluiden toteuttamista joko vastuukunta- tai kuntayhtymämallin pohjalta. Kemin ja Tornion kaupungit ovat ilmaisseet halunsa toimia yhteistoiminta-alueen vastuukuntana, koulutuskuntayhtymä Lappia puolestaan on ilmaissut halunsa toimia yhteistoiminta-alueen kuntayhtymänä. yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien on valittava näistä yhteisesti jompikumpi lopulliseksi toteutusmalliksi.

Työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alue vaatii vähintään 20 000 työllisen henkilön väestöpohjan. Työllisten määrä kunnittain; Kemi 8.670, Keminmaa 3.572, Simo 1.150, Tervola 1.226, Tornio 9.679 ja Ylitornio 1.512, joten kuntien yhteenlaskettu työllisten määrä n. 25.800. Jotta lain edellyttämä 20.000 työllisen väestöpohja saavutetaan, edellyttää se molempien kaupunkien lisäksi myös kuntien mukanaoloa.

Tervolan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.8.2023, että Tervola liittyy mukaan Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion ja Ylitornion muodostamaan Meri-Lapin työllisyyspalvelut yhteistoiminta-alueeseen. Kunnanvaltuusto päätti myös, että Meri-Lapin työllisyyspalvelut –yhteistoiminta-alueen palvelut järjestetään vastuukuntamallin pohjalle.

Muut asiat 

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 15.8.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi  

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin