Tervolan kunta mukana Meri-Lapin yhteistoiminta-alueen perustamisessa  

Valtakunnallisen työ- ja elinkeinopalvelut (TE) 2024 uudistuksen myötä työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi 1.1.2025.

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita. Samalla nykyinen TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen.

Jatkossa työ- ja elinkeinopalveluiden toteuttamista vastaa kunta tai useamman kunnan muodostama yhteistoiminta-alue, jonka työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä.

Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien tekemien päätösten mukaisesti Meri-Lapin alueelle on valmisteltu yhteistoiminta-aluetta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valmisteluun on kutsuttu mukaan myös muita Lapin kuntia. Alueella on valmisteltu työ- ja elinkeinopalveluiden toteuttamista joko vastuukunta- tai kuntayhtymämallin pohjalta. Kemin ja Tornion kaupungit ovat ilmaisseet halunsa toimia yhteistoiminta-alueen vastuukuntana, koulutuskuntayhtymä Lappia puolestaan on ilmaissut halunsa toimia yhteistoiminta-alueen kuntayhtymänä. yhteistoiminta-alueen kaikkien kuntien on valittava näistä yhteisesti jompikumpi lopulliseksi toteutusmalliksi.

Työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alue vaatii vähintään 20 000 työllisen henkilön väestöpohjan. Työllisten määrä kunnittain; Kemi 8.670, Keminmaa 3.572, Simo 1.150, Tervola 1.226, Tornio 9.679 ja Ylitornio 1.512, joten kuntien yhteenlaskettu työllisten määrä n. 25.800. Jotta lain edellyttämä 20.000 työllisen väestöpohja saavutetaan, edellyttää se molempien kaupunkien lisäksi myös kuntien mukanaoloa.

Kemin ja Tornion kaupunginhallitukset sekä Ylitornion kunnanhallitus esittävät valtuustoilleen työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämistä alueellaan vastuukuntamallin pohjalta. Keminmaan kunnanhallitus esittää em. palveluiden järjestämistä kuntayhtymämallin pohjalta.

Tervolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.6.2023 esittää valtuustolle, että Tervola liittyy mukaan Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion ja Ylitornion muodostamaan Meri-Lapin työllisyyspalvelut yhteistoiminta-alueeseen. Kunnanhallitus päätti keskustelujen jälkeen jättää 8.8.2023 kokoontuvan kunnanvaltuuston päätettäväksi, järjestetäänkö palvelut vastuukunta- vai kuntayhtymämallin pohjalta.

Tervolan kunta toivoo, että alueen kunnat pääsevät mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen hallintomallista, sillä yhteistoiminta-alue sekä kuntien yksityiskohtaiset yhteistoimintasopimukset on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriöön.

 

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja

Jaa sivu eteenpäin