Tervolan Vastarannan yleissuunnitelma etenee

Tervolan kuntakeskusta vastapäätä olevalle ranta-alueelle on vuoden ajan suunniteltu uutta asuinaluetta, joka kevättalvella nimettiin Vastarannaksi. Aluetta suunnitellaan Lapin liiton rahoittamassa Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa, jossa on vuoden aikana työstetty masterplania ja viestintäohjelmaa.

Masterplanin konkreettisin tulos on alueen yleissuunnitelma, joka esitellään oheisessa kartassa. Kyseessä on alustava ideatason suunnitelma, jota FCG Finnish Consulting Group on työstänyt yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän ja kunnan kanssa. Tervolan kunnantalolla on mahdollista tutustua 6.4-16.4 välillä suunnitteluratkaisuihin ja karttoihin. Tervetuloa!

Tervolan Vastarannan asuinalue

Tervolan Vastarannan asuinalue

 

Vastaranta-projektin suunnitelmapiirros

Tervolan Vastarannan satama

Suunnitteluratkaisu ja suunnitteluperiaatteet

Vastarannan yleissuunnitelmassa on pyritty tukemaan yhteisöllisyyttä luomalla kylämäisiä kokonaisuuksia ja tiloja yhteiseen tekemiseen. Yleissuunnitelman kantava ajatus on innostaa alueen asukkaita ja käyttäjiä ekologiseen elämäntapaan.

Yleissuunnitelma kartta

Yleissuunnitelma

Tervolan Vastarannan yleissuunnitelma

Tervolan Vastarannan yleissuunnitelmaan voi tutustua myös kunnantalolla.
Suunnittelualueen kokonaisrakenne on suunniteltu siten, että alueen kokoojakatu jatkuu Hastinrinteen alueelta kohti pohjoista radan varressa. Kevyenliikenteen pääreitti kulkee rannassa pääosin nykyisen rantatien mukaisena. Alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Hastinrinteen asuinalueen kehittämiseen, ranta-alueen kehittämiseen virkistysalueena sekä uuden asuinalueen kehittämiseen alueen pohjoisosaan. Mahdollisimman suuri osa rakennuksista sijoittuu 1/100 tulva-alueen yläpuolelle.

Hastinrinteen asuinalueen, ranta-alueen sekä uuden asuinalueen kehittämisestä kerrotaan lisää FCG:n laatimassa dokumentissa. Tutustu Vastarannan kehittämiseen lisää (pdf).

Alueen toteutus tapahtuu vaiheittain

Ennen alueelle rakentamista kunta laatii asemakaavan, jossa tarkastellaan rakennuspaikat ja tarvittava infrastruktuuri. Lopullisen päätöksen kaavoituksen aloittamisesta tekee kunnanhallitus. Suunnitelman mukaan alue toteutetaan vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään nykyistä Hastinrinteen aluetta, avarretaan näkymiä sekä kehitetään uimarannan aluetta. Suunnitelman toisessa vaiheessa toteutetaan uusi asuinalue alueen pohjoisosassa.

Mukana hankkeessa

  • Lapin liitto
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
  • Euroopan unionin aluekehitysrahasto

Jaa sivu eteenpäin