Tiedote messukyselyn tuloksista

ELOKUUN MESSUKYSELYN TULOKSIA

Maaseudulta Käsin -messuilla Tervolan kunnan osastolla kyseltiin kävijöiltä, kuinka he kehittäisivät Tervolan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Kunnan osastolla pistäytyneitä oli runsaasti ja saimmekin paljon ehdotuksia varsinkin viihtyisyyden kehittämiseksi.

Karkeasti jaoteltuna kehittämisehdotuksia jätettiin harrastustoiminnan ja tapahtumien lisäämisestä, ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, luontoympäristön ja ulkoliikuntakohteiden kehittämisestä, liikenneympäristöjen kehittämisestä sekä kuntapalveluiden säilymisestä ja kehittämisestä.

Yksittäisistä kehittämisehdotuksista usein esille nousseita oli mm. risukkojen raivaaminen, istutusten hoitaminen, liikenneympyrän kuntoon laitto, Itäpuolentien kevyen liikenteenväylä, koirapuisto ja musiikkiharrastusten lisääminen.

Toiveiden mukaisia asioita on jonkin verran saatu toteutukseen jo tänä syksynä. Risukkojen raivaustöitä on käynnistetty. Lisää penkkejä Keskustien varrelle ensi kesäksi on tilauksessa, samoin kaivattuja roskakoreja. Kätkävaaran luontopolun paikoitusaluetta on kunnostettu. Koululaisten harrastusmahdollisuuksia on lisätty käynnistämällä Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta kaikilla kouluilla. Mattisen kevyen liikenteen väylän suunnittelutyöstä on tehty sopimus ELY-keskuksen kanssa, joten raviradalta lukionmäelle ulottuvan väylän suunnittelutyö on käynnistymässä.

Ensi vuoden talousarviossa varaudutaan myös moniin elinvoimaa ja viihtyisyyttä lisääviin toimenpiteisiin. Rakentamisohjelmaan 2024 sisältyy mm. koirapuisto ja Kätkävaaran luontopolun paikoitusalueen laajentaminen. Talousarviossa varaudutaan myös perustamaan uusi hyvinvointiohjaajan toimi. Tämän tehtävän myötä saamme käynnistettyä toivottua liikuntaneuvontaa ja liikunnanohjaustoimintaa eri ikäisille kuntalaisille.

Ensi kesälle suunnitellaan jo mm. uimarantojen kunnostustöitä, istutusten hoitamista ja ympäristöjen raivaustöitä. Liikenneympyrään suunniteltavaa teostakin edistetään hakemalla hankerahoitusta sen toteuttamiseksi. Harrastustoiveista aiomme tehdä pienimuotoisia tarkentavia kyselyitä verkkosivuillamme.

Havaitsimme, että paljon toivottiin myös sellaisia asioita, joita meillä jo on. Näistä pyrimme jatkossa tiedottamaan tehokkaammin ja nostamaan niitä myös verkkosivuillamme paremmin esille.

Kiitos kaikille messukyselyyn vastanneille hyvistä kehittämisehdotuksista!

 

Tervolan kunnan johtoryhmä

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja

Jaa sivu eteenpäin