Vuoden 2022 yritystuet ovat haussa!

Tervolalaiset yrittäjät voivat hakea yritystukia perustamiskuluihin, koulutukseen, markkinointiin, tuotekehitykseen tai oppisopimukseen. Tukea voi hakea myös työttömän henkilön työllistämiselle kuntalisän avulla. Lue lisää!

Yritystukien maksatuskausi on vuosittain 01.10-30.09.

Yritystukea 2022 voidaan hakea kuluihin, jotka ovat kirjattu ajalla 01.10.2021 – 30.09.2022.

Yritykset voivat saada tukea:

  • Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
  • Koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen
  • Oppisopimustukeen
  • Kuntalisä työttömän henkilön työllistävälle yritykselle

Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity yritys jolla on voimassa oleva y-tunnus.

Aloittavan yrittäjän tuki

Aloittavan yrittäjän tukea voi saada yrittäjä, joka käynnistää toiminnan Tervolassa. Tuki on yrittäjäkohtainen. Mikäli yrityksessä on useampi perustaja (Ky, Ay tai Oy) sitä voidaan myöntää yhdelle yrityksen perustajista. Aloittavan yrittäjän tuki on v. 2022 350 €. Tervolaan yrityksen kotipaikaksi siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin ole sitä saanut.

Tuki koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen

Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Tukea myönnetään ainoastaan kurssi- ja koulutusmaksuihin sekä koulutusmateriaalikuluihin. Koulutustukea ei myönnetä matka-, palkka- tai majoituskuluihin.

Markkinointitukea voidaan myöntää: Lehtimainontaan, radio- ja tv-mainontaan, hakukone- ja somemarkkinointiin (esim. google), markkinointimateriaalin tekoon ja messuosallistumisiin (messutilan vuokrat), omien kotisivujen tekoon. Markkinointitukea ei myönnetä: asustepainatuksiin, omiin palkkoihin, matkoihin, majoituskuluihin, edustuskuluihin, tarjoiluun, kannatusilmoituksiin, joulutervehdyksiin, nettihaku- tai sähköisiin luettelopalveluihin. Tuettaviksi markkinointikuluiksi hyväksytään yksi sähköinen luettelokustannus.

Tuotekehitystukea voidaan myöntää tuotekehityskuluihin, joihin ei ole myönnetty muuta tukea (kehittämisavustus tai vastaava).

Koulutus-, markkinointi ja tuotekehitystukea voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista 2022 vuonna enintään 1000 €/yritys.

Oppisopimustuki

Tukea voidaan myöntää v. 2022 enintään 90 euroa/kk/henkilö. Yritys voi kerrallaan saada tukea kahdelle henkilölle. Tuki myönnetään enintään 12 kuukaudeksi/henkilö.

Kuntalisä työttömän henkilön työllistäville yrityksille

Kuntalisän tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työaikaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Kuntalisää maksetaan enintään 16 kuukaudelta 325 €/kk. Kuntalisän maksamisesta yrityksille noudatetaan kunnanhallituksen 7.2.2011 ja 2.4.2012 hyväksymiä ehtoja yhdistyksen kuntalisästä.

Hakemuksen lähettäminen

Yritystukihakemusten jättö viimeistään 31.10.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kuoreen merkintä ”Yritystukihakemus”.

Täytä sähköinen hakemuslomake tästä

Tulosta paperinen lomake tästä

Kysy lisää!

Matti Alatalo
elinkeinokoordinaattori

Jaa sivu eteenpäin