Tervolan kunnan kehittämismäärärahat

Tiesitkö, että voit saada Tervolan kunnalta rahaa maaseutuelinkeinojen edistämiseen? 

Hae Tervolan kunnan kehittämismäärärahoja

Jokaiselle vuodelle on olemassa omat määrärahat, joita Tervolan kunta jakaa maataloustoimiston tiimin toimesta.

Jos siis haluat rahoitusta maaseutuelinkeinojen edistämiseen, niin tässä esimerkkejä mihin tukea voi saada:

 • Viljavuustutkimuksen, viljely- ja taloussuunnitelmien kustannuksista euroina
  • näytteiden otto- ja tutkimusmaksusta 40 %, enintään 400 €/tila. Viljavuustutkimuksen teon väli lohkolla vähintään 4 vuotta
  • Tilakohtaisiin suunnitelmiin tukea voidaan käyttää siten, että viljely- ja taloussuunnitelmia korvataan enintään 2kpl/tila/vuosi, 50% kustannuksista kuitenkin enintään 300 €/vuosi. Tuen voi hakea myös neuvontaorganisaatio, jos he ovat tehneet suunnittelua tilalle
 • Lanta-analyysin teettämisestä euroina
  • tuki 30 %
  • Lanta-analyysin teettämisestä tarkoitetaan nitraattiasetuksen 1250/2014 12§ mukaista lannan ravinnepitoisuuksien määritystä
 • Maaseutuyrityksen toteutuneet rakentamissuunnitelmat haetaan tukea euroina
  • tuki 50 %, max. 700 €/tila/vuosi
  • maatilan kotieläinrakennukset, varastorakennukset, lantalasuunnitelmat ja muut maaseudun pienyritystoimintaan ja liitännäiselinkeinoihin liittyvät rakennuksetkorvataan vain rakentamissuunnitelmaan liittyviä kustannuksia, ei itse rakentamisesta syntyviä kustannuksia.
 • Sukupolvenvaihdoksien, rakentamisen yms. hankkeiden investointi-, maksuvalmius-ja kannattavuuslaskelmista euroina
  • tuki 50 %, max. 200€/tila
 • Tuotosseurannan maksuista euroina
  • tuotosseurantamaksun lehmämaksu 5 €/lehmä, tuen voi hakea myös neuvontaorganisaatio, jos he ovat tehneet tuotosseurantaa tilalle
  • lihakarjan tarkkailumaksusta 40 %
  • lammastarkkailumaksusta 40 %
  • luomukotieläintuotantoon liittyvästä tarkastusmaksusta 40 %
 • Karjanjalostussuunnitelmasta euroina
  • tuki 40 %
 • Tilakohtaiset metsätaloussuunnitelmat euroina
  • tuetaan 15 %, enintään 0,85 €/ha, tervolalaisille metsänomistajille, kuolinpesille tai yhtymille (vähintään yhden osakkaan tulee asua Tervolassa)
 • Suoramyyntitapahtumien tukemiseen euroina
  • tuki 50 % toteutuneista kuluista, max. 200 €/vuosi/tapahtuman järjestäjä/osallistuva yhdistys tms.
 • Perunan viljelytarkastuksiin euroina
  • tuki 50 % viljelijältä perittävästä maksusta
 • Luomuviljelyn perus-ja tarkastusmaksuista euroina
  • tuki 40 %
 • Koulutukseen tai tutkintoon liittyvä osallistumismaksu (esimerkiksi maatilajohtamiseen, talouteen tai muuhun vastaavaan liittyvä) euroina
  • tuki max. 400€/yrittäjä/vuosi
  • Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan koulutukseen myönnetään valtion opintorahaa
 • Muuhun yritystoimintaan tai laajempiin kehittämistoimiin Maaseutulautakunnan erillisellä päätöksellä euroina
  • esim. uusimuotoisten maaseudun elinkeinojen perustamis-ja kehittämiskustannukset
  • Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan kehittämistoimintaan on saatavilla rahoitusta muualta

Avustus myönnetään maksettuja laskuja vastaan alvittomasta summasta. Maksetusta laskusta toimitettava kopio ja todiste siitä, että lasku on maksettu. Todisteeksi käy kopio tiliotteesta, pankin leimalla varustettu kuitti tai verkkopankin kuitti.

Maksut maksetaan yleensä ennen vuoden vaihdetta, mutta jos hakemuksia tulee pitkin vuoden, voidaan maksuja maksaa myös tiheämmin. Jos siis olet tehnyt jo tämän vuoden puolella jotain yllä olevista ja sinulla on kuitti tallessa, kannattaa laittaa hakemusta tulemaan kuitin kera!

Tuki maksulliseen lomitukseen

Tervolan kunta tukee  tuettua maksullista lomittaja-apua käyttäviä maatalousyrittäjiä vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahaa on varattu 13 500€. Tukeen ei ole erillistä hakua, maataloustoimisto maksaa tuen samansuuruisena kaikille tuettua maksullista lomitusta käyttäneille. Tuki maksetaan kalenterivuoden aikana käytetyistä tunneista De minimis -tukena eli vähämerkityksellisenä tukena. Ota yhteyttä maataloustoimistoon, jos käytät tuettua maksullista ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja: Eija Hiltula, eija.hiltula@tervola.fi