Kulisseissa: Tervolan yhteistoiminta-alueen tiimi

21.2.2022 Maaseutupalvelujen henkilöstön esittely

Tanja Häyrynen, maaseutupäällikkö

Kuka ja mitä?

Tanja on toiminut Tervolan yhteistoiminta-alueen maaseutupäällikkönä syyskuusta 2020 lähtien. Maaseutupäällikkö asuu Rovaniemellä, mutta fyysinen toimisto sijaitsee Tervolassa. Tanjan vastuulla on koko Tervolan yhteistoiminta-alueen johtaminen ja erityisesti Rovaniemellä fyysisesti asiakkaiden tapaamiset ja Rovaniemen kehittämismäärärahojen myöntäminen. Maaseutupäällikkö toimii 30% työajalla hankkeessa, jossa käsitellään elintarvikehankintoja koko Lapin alueella erityisesti lähiruoan näkökulmasta Luonnonvarakeskuksen ja Sodankylän kunnan kanssa yhteistyössä.

Parasta maaseudussa?

Parasta maaseudussa maaseutupäällikön näkökulmasta on luonto, avoimet ja ystävälliset ihmiset, kokeilunhalukkuus sekä yrittäjähenkisyys.

Mitä maaseudulla tulisi kehittää?

Tanja haluaisi nähdä enemmän lähiruoantuottamista, suoramyyntiä ja yhteistä tekemistä. Erityisesti yhteisillä ponnistuksilla voitaisiin ottaa hyötykäyttöön lisää uusiutuvaa energiaa maaseudulle!

Vapaa sana:

”Maaseutuyrittäjiin tutustuminen haastattelemalla heitä maaseutuyrittäjien tarinoihin on ollut suuri ilo omassa työssäni. Odotan mielenkiinnolla että pääsen tutustumaan vielä laajemmin kaikkiin ja tuomaan esille sitä miten monipuolista ja rikasta maaseutu alueellamme on! Rakastan maaseudun kehittämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa, joten muistakaa että aina voi olla reippaasti yhdessä niin katsotaan mitä tehdään! 😊”

Maaseutupäällikkö luonnon keskellä nauttimassa vapaista

Katja Äijälä, maaseutusihteeri

Kuka ja mitä?

Katja on toiminut Tervolan yhteistoiminta-alueen maaseutusihteerinä jo 12 vuoden ajan. Katja asuu Tervolassa Louella. Maaseutusihteerin löydät fyysisesti palvelemasta asiakkaita niin Tervolasta kuin ajoittan Torniosta. Katja käsittelee pääasiassa Rovaniemen alueen tukihakemuksia, mutta tehtäviin kuuluu myös kaikkien kuntien viljelijätukihakemuksien käsittelyä.

Parasta maaseudussa?

Parasta maaseudusta Katjan mukaan on se, että maaseudulla on tilaa elää ja harrastaa kun luonto ja metsät ovat lähellä.

Mitä maaseudulla tulisi kehittää?

Katja haluaisi kehittää lisää yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä maaseudulla.

Vapaa sana:

”Pidän työstäni maaseudun yrittäjien ja asukkaiden hyväksi.”

Katja nauttimassa metsän läheisyydestä

Eija Hiltula, toimistosihteeri

Kuka ja mitä?

Eija on toiminut Tervolan yhteistoiminta-alueen toimistosihteerinä 15 vuoden ajan. Eija asuu Tervolassa. Toimistosihteerin löydät fyysisesti palvelemasta asiakkaita Tervolasta. Eija käsittelee pääasiassa Tervolan, Kemin ja Keminmaan alueiden tukihakemuksia, mutta tehtäviin kuuluu myös kaikkien kuntien viljelijätukihakemuksien käsittelyä.

Parasta maaseudussa?

Parasta maaseudusta Eijan mukaan on luonnonläheisyys, kiireettömyys ja turvallisuuden tuntu sekä se, että maaseudulla on tilaa hengittää.

Mitä maaseudulla tulisi kehittää?

Eija haluaisi lisätä maaseudulle omavaraisuutta ja lähiruoan tuotantoa.

Vapaa sana:

“Maaseutu edistää terveyttä, luonto luo hyvinvointia”

Eija ja Katja lisäämässä hyvinvointia luonnosta.

Ritva Ojala, toimistosihteeri

Kuka ja mitä?

Ritva on toiminut Tervolan yhteistoiminta-alueella toimistosihteerinä jo 37 vuoden ajan. Ritva asuu Torniossa. Toimistosihteerin löydät fyysisesti palvelemasta asiakkaita Torniosta. Ritva käsittelee pääasiassa Tornion alueen tukihakemuksia, mutta tehtäviin kuuluu myös kaikkien kuntien viljelijätukihakemuksien käsittelyä.

Parasta maaseudussa?

Parasta maaseudusta Ritvan mukaan on luonto ja ihmiset. ”Maaseudulla on rauhallista ja väljää, järviä ja marjamaita. Ihmiset tuntevat naapurinsa.”, Ritva kuvailee.

Mitä maaseudulla tulisi kehittää?

Ritva haluaisi lisätä maaseudulle yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Vapaa sana:

”On ollut ihanaa kun Tornion viljelijät ovat tulleet tutuiksi, ja monella tilalla jo useammassa sukupolvessa. On mukava olla pieni osa tätä suurta verkostoa, mikä maataloustuotannon ympärillä pyörii. Pidän työstäni ja viljelijöiden kanssa toimimisesta.”

Ritva nauttimassa kauniista kesäpäivästä harrastuksen parissa.

Tarja Väärälä, maaseutuasiamies

Kuka ja mitä?

Tarja on toiminut Tervolan yhteistoiminta-alueella maaseutuasiamiehenä jo 24 vuoden ajan. Tarja asuu Ranualla. Maaseutuasiamiehen löydät fyysisesti palvelemasta asiakkaita niin Ranualla kuin Simossa. Tarja käsittelee pääasiassa Ranuan ja Simon alueen tukihakemuksia, mutta tehtäviin kuuluu myös kaikkien kuntien viljelijätukihakemuksien käsittelyä. Maaseudun kehittämistyötä Tarja tekee Ranualla ja Simossa.

Parasta maaseudussa?

Parasta maaseudusta Tarjan mukaan on se, että maaseudulla on luonto niin lähellä, että näkee ja tuntee kaikki neljä vuodenaikaa. ”Se, että naapurit käyvät kylässä ja ihmiset osallistuvat yhteisiin tapahtumiin on maaseudulla mahtavaa,” Tarja kuvailee.

Mitä maaseudulla tulisi kehittää?

”Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia ja sen autioitumisen estämiseksi on haettava ratkaisuja. Haluaisin nähdä, että maaseudun talot ovat asuttuja ja ihmiset tekevät siellä etätöitä sekä töitä omissa yrityksissään.”, Tarja kertoo.

Vapaa sana:

”Kiitos teille maatalousyrittäjät ja asiakkaat. Teidän kanssa on mukava tehdä töitä ja toivotaan että kohtaisimme jatkossa enemmän kasvotusten. Ei lannistuta koronan, hinnannousujen tai muunkaan esteen edessä. Haetaan yhdessä ratkaisuja ja yritetään yhteistuumin ponnistella eteenpäin.”

Tarja rakkaan harrastuksensa parissa.