Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia laadukkaasta maaseutuhallintopalvelusta sekä toiminnallaan pyrkiä edesauttamaan kilpailukykyisen ja kannattavan yritys- ja tilarakenteen muodostumiseen koko yhteistoiminta-alueella. Kunnan hallinnoima lomituspalveluyksikkö on arvostettu ja luotettava lomituspalveluiden tuottaja.Maaseutulautakunnan tulosalueita ovat maaseutuelinkeinot ja lomatoiminta. Lautakunnassa on viisi jäsentä, joista vähintään kolme valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Lisäksi kukin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluva sopijakunta voi valita maaseutulautakuntaan edustajan, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kokousaikataulu

Maaseutulautakunnan kokouksista saa tarvittaessa tiedon maaseutupäälliköltä. Kokousten pöytäkirjat
pidetään yleisesti nähtävänä maaseutupäällikön virkahuoneessa kokousviikkoa seuraavan viikon
perjantaina kello 12.00-15.00.

Maaseutulautakunnan pöytäkirjat

Maaseutulautakunta 2021-

Puheenjohtaja
Juopperi Pekka

Varapuheenjohtaja
Antinkaapo Juha

Lampela Katariina

Maikkunen Jouko

Miettunen Elina

kunnanhallituksen edustaja
Kaasila Hanna-Leena