Irma Ollitervo

keskusvaalilautakunnan jäsen, Keskusvaalilautakunta, Luottamushenkilöt