Matti Pränni

keskusvaalilautakunnan jäsen, Keskusvaalilautakunta, Luottamushenkilöt