Ilmoitus päätöskuulutuksesta: Oikaisuvaatimus Lapin ELY-keskuksen päätökseen LAPELY/6285/2022 koskien Kemijoen vesistön kalatalousvelvoitteiden istutussuunnitelmien hyväksymistä vuosille 2023- 2027


Jaa sivu eteenpäin