Kaavoituskatsaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.2.2024/62 § hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2024 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet tulleet vireille:
•          Kemijokivarren osayleiskaava Loue – Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen
•          Viian alueen asemakaavamuutos
•          Kirkonkylän asemakaavan muutos/korttelit 14 ja 17

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla (Asuminen ja rakentaminen – Kaavoitus).

Tervolassa 20.3.2024
Tervolan kunnanhallitus

 


Jaa sivu eteenpäin