Kuulutus yleisten alueiden suunnitelmien nähtävilläpidosta

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 ja 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville seuraavia yleisiä alueita koskevat suunnitelmat:

  • Kunnantalon ympäristö (sis. Leijonapuisto, Väisäsenpuisto, venesatama)
  • Kirkonkylän uimarannan ulkoilualueet ja -välineet
  • Keskustien istutukset
  • Kätkävaaran luontopolun pysäköintialue

Suunnitelmat ovat nähtävillä 8. – 29.3.2023 kunnan kotisivuilla ja kunnantalon infopisteessä.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmista tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai sähköpostitse os. tekninen.osasto@tervola.fi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Tervolan kunnan verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Tervola-lehdessä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Tervolassa 8.3.2023
Tekninen osasto

Suunnitelmat:


Jaa sivu eteenpäin