Lasta odottavat perheet

Onneksi olkoon – olette saamassa uuden perheenjäsenen!

Lapsen syntymä vaikuttaa koko perheen arkeen ja tuo mukanaan paljon ajatuksia ja suunnittelemista. Tältä sivulta löydät odotusajan ja vauvaperheiden palvelut sekä tietoa ja tukea tähän elämäntilanteeseen.

 • Äitiys- ja lastenneuvola

  Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.

  Äitiysneuvolan tehtävänä on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi, edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia huomioiden kehitysympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. Äitiysneuvolassa myös valmistetaan tulevia vanhempia vanhemmuuteen ja parisuhteen muutoksiin ja mahdollistetaan vertaistuki.

  Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee vanhempia kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

  Neuvolapalveluihin

 • Suun terveys

  Kunnan velvollisuuksiin kuuluu tarjota vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottaville. Tämä voi toteutua yksilöllisesti, ryhmässä tai yhteisöllisesti. Tavoitteena on, että vanhempien suu ja hampaat ovat terveet ennen lapsen syntymää, koska vanhempien ravinto-, terveys- sekä suunhoitotottumukset siirtyvät lapselle ja näin ollen vaikuttavat lapsen suun terveyteen.

  Suun terveydenhuoltoon

 • Terveyskeskus

  Tervolan terveyskeskuksessa toimintaa tuottaa Terveystalo.

  Terveysasema on ensisijainen hoitopaikkasi kiireellisissä ja kiireettömissä asioissa. Ota yhteyttä terveysasemaan, jos tarvitset apua sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi. Terveysasemalla saat apua myös perussairauden hoitoon. Tilanteita, joita hoidetaan terveysasemalla kiireellisinä ovat esimerkiksi pienemmät tapaturmat, infektio-oireet ja akuutit mielenterveyden ongelmat.

  Terveysasemapalveluihin

  Hoitajan ja lääkärin kiireetön vastaanotto

 • Tukea perheelle

  Kasvatus- ja perheneuvonta

  Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

  Kasvatus- ja perheneuvonta

   

  Lapin ensi- ja turvakoti

  Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuilta löydät palveluita ja apua mm. raskausaikaan ja vanhemmuuteen, päihteettömyyteen odotus ja vauva-aikana, väkivallasta selviämiseen. Sivuilta löydät neuvontaa mm. lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja lisäksi erilaisia vertaisryhmiä ja apua myös verkossa.

  Lapin ensi- ja turvakoti

  Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

  Nuoret ja aikuiset voivat saada seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvontaa. Ehkäisyneuvoloista saat asiantuntevaa neuvontaa raskauden ehkäisystä, käytettävissä olevista ehkäisymenetelmistä ja seksitaudeista. Voit kysyä myös raskauden keskeytykseen liittyvistä asioista.

  Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

   

  Mielenterveyspalvelut

  Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita.

  Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

  Mielenterveyspalvelut

   

  Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaehkäisevää työtä, joka tukee perheen arjen sujumista. Voit olla yhteydessä alueesi sosiaalipalveluun, jos tarvitset tukea esimerkiksi perheen arjen käytännön järjestelyihin, arjessa jaksamiseen, haasteisiin lasten kasvatuksessa, taloudellisiin vaikeuksiin tai päihteiden käyttöön. Sosiaalipalvelujen neuvonta, sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat maksuttomia palveluja.

  Lapsiperheiden sosiaalityö

   

  Lapsiperheiden kotipalvelut

  Perhetyö

  Vanhemmuuden selvittäminen

  Tuetut hyvinvointilomat

  SRK palvelut

 • Valtakunnallisia palveluita, tietoa ja tukea

  Naistalo.fi -sivuilta löydät luotettavaa, näyttöön perustuvaa tietoa ja tukea naistentauteihin ja synnytyksiin liittyen naisille, perheille ja ammattilaisille. Naistalosta löydät tietoa mm. raskauden tuomista muutoksista ja perussairauksien vaikutuksista raskauteen, sikiöseulonnoista, synnytyksestä, synnytykseen valmistautumisesta ja toipumisesta, imetyksestä ja vauvan hoidosta, seksuaalisuudesta sekä lapsettomuustutkimuksista ja -hoidoista. Sivuilta löydät myös teratologisen tietopalvelun, josta saat tietoa lääkkeiden vaikutuksesta raskauteen, sikiöön ja imeväiseen.

  Naistalo.fi -sivuille

   

  Imetyksen tuen sivut tarjoavat jokaiselle sopivan tavan saada tukea imetykseen. Sivuilta löydät tietoa ja tukea imetystaipaleesi varrella kohtaamiisi erilaisiin tilanteisiin.

  imetys.fi -sivuille

   

  UKK-instituutin sivuilta löydät liikkumisen suositukset normaalin raskauden aikana. Liikkumisen suosituksessa raskausaikana painottuu odottajan hyvä olo omaa kehoa kuunnellen.

  UKK-instituutin sivuille

   

  Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen sekä tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.

  MLL vanhempainnetti

   

  Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0–16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.

  Vanhempien Akatemia

   

  Neuvokas perhe tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen kehosuhde pohdituttaa, on Neuvokas perhe apunanne. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.

  Linkki Neuvokas perhe -sivustolle

   

  Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mistä saat tukea mielenterveyden haasteisiin.

  Mielenterveystalo.fi -sivuille

   

  Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löytyy mm. koulutuksia ja materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.

  Mieli.fi -sivuille

   

  Pikkutöppöset-sivustolta löydät tukea ja tietoa tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen raskausaikana tai pikkulapsiarjessa. Maksuttomat ja anonyymit viikoittaiset chatit tarjoavat sekä vertaistukea että vanhempien tarpeisiin räätälöityä tietoa.

  Apua tupakoinnin lopettamiseen

   

  Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Päihdelinkki-verkkopalvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille sekä myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

  Päihdelinkin sivuille

   

  Päihde- tai rahapeliongelma koskettaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien ongelmien lisäksi pelaamisesta syntyviä haittoja. Sivuilta löydät toimintaa ja palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille sekä maksuttoman 24/7 auki olevan päihdeneuvontapuhelimen.

  Ehyt.fi -sivuille

   

   

 • Tekemistä

 • Sähköiset palvelut

  Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia terveystietojasi, kun tietosi on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja reseptejäsi, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti. Omakannassa voit myös pyytää reseptin uusimista, hallita omien terveystietojesi luovutukseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.

  Omakanta.fi

   

  Suomi.fi -verkkopalvelusta löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin ja saatavilla oleviin palveluihin sekä toimintaohjeita asioiden hoitamiseen. Tunnistautuneena Suomi.fi -palveluun voit viestiä viranomaisten kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkistaa omat rekisteritietosi, voit esimerkiksi pyytää kopioita potilaskertomuksestasi tai potilaskertomuksesi lokitietoja.

  Suomi.fi -palveluun

   

  Virtu.fi on Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Virtusta löydät kuntakohtaisesti kuntien tarjoamia sähköisiä palveluita.

  Virtu.fi -palveluun