Määrätietoista lihakarjan kasvatusta perhetilalla Torniossa

Sadinmaan perhetilalla Tornion Yli-Liakassa kasvatetaan lihakarjaa ja kehitetään toimintaa päämäärätietoisesti. Marko ja Päivi Sadinmaalla on selkeät tavoitteet sekä suunnitellut toimenpiteet. He toivovat tulevaisuudessa kasvattavansa tilaansa kolmellasadalla eläinpaikalla. Ei ihmekään, että heidät on palkittu vuoden 2022 maaseutuyrittäjinä Torniossa.

Sukutilan jatkumo oli selkeä

Sadinmaan perhetila on Markon sukutila ja sukupolvenvaihdoksen kautta Marko ja Päivi aloittivat yrittäjinä tilalla 2007. Marko on ollut aiemmin töissä sähköalalla kaupungilla sekä urakoitsijana ja Päivi on tehnyt toimistotöitä lastenkasvatuksen lisäksi. Marko ja Päivi ovat molemmat Torniosta ja heillä on kolme lasta. Päivi on käynyt oppisopimuksella maatalouspuolen koulutuksen jo 90-luvulla Rovaniemellä, mutta silloin oli jo selvää, että Marko ja Päivi jatkavat Sadinmaan perhetilan toimintaa. Markon sähköalankokemuksesta on ollut tilalla hyötyä uusia tiloja rakennettaessa, mutta yleisesti teknisenä ihmisenä siitä on tilalla apuja muillakin osa-alueilla. Tila työllistää ympärivuotisesti neljä henkilöä; yrittäjäpariskunnan sekä omia poikia. Vanhin poika rakentaa omaa taloa pihapiiriin. Kesä aikana on myös naapurin nuorikko työllistynyt tilalla. ”Naapurin poika lähtee nyt armeijaan, niin täytyy laittaa vanha isäntä kesäksi traktoriin”, Marko tuumaa.

Päämäärätietoista lihakarjankasvatusta

Tällä hetkellä nurmiviljelyssä on peltoa 312 hehtaaria, joista vuokrattuja peltoja on noin 30 hehtaaria. Tilan kaukaisimmat vuokrapellot ovat 10 kilometrin päässä, mutta muuten pellot sijaitsevat pääasiassa kolmen- neljän kilometrin etäisyydellä. Tilusjärjestelyn kautta yrittäjät saivat hyviä isoja pelto kokonaisuuksia ja pinta-ala lisääntyi 20 hehtaaria. Karjaa tilalla on tällä hetkellä 800 ja tilalla kasvatettavat vasikat on haettu itse lähitiloilta noin 10 vuoden ajan. Tilalle on rakennettu erillinen vasikkakasvattamo, vasikat haetaan tiloilta lähikunnista Sadinmaan toimesta 10 päivän ikäisestä alkaen.

Tilan karja on pääasiassa maitorotuisia nautoja; Holsteinia eniten. Sadinmaat ovat kasvattaneet toimintaansa päämäärätietoisesti ostamalla sekä raivaamalla joka vuosi lisää peltoa. Tilalle on myös rakennettu kolme uutta tuotantorakennusta ja vasikkakasvattamo. Yrittäjien aloittaessaan toimintansa oli tilalla 200 eläintä ja he ovat tähän mennessä nelinkertaistaneet määrän. ”Laajennukset täytyy suunnitella tarkkaan. Aina, kun laajennetaan, niin ensimmäinen tili tulee vasta parin vuoden päästä uusista eläimistä. Tähän mennessä on opittu, että laajennusten jälkeen menee sellainen 5 vuotta tiukemmalla taloudella”, Marko kertoo.

Eläinten hyvinvoinnista yrittäjien kanssa keskustellessa nousee säilörehun laadun tärkeys. ”Hyvät makuualustat sekä ruokaa ja juomaa pitää olla. Säilörehun laatu on erittäin tärkeää. Myös ilmanvaihto on tärkeä, mistä täytyy huolehtia”, tilalliset toteavat. Eläimet tykkäävät olla laumoissa, eikä kukaan ole yksin missään. Vasikoille on makuupaikat turvekuivikkeella ja vasikoiden siirtyessä syömään ne seisovat ritiläpohjalla. Isommat eläimet ovat ritiläpohjaisella alustalla ja karsinoista löytyy harjoja, joihin eläimet voivat rapsuttaa itseään. Vasikat nupoutetaan ennen kuin ne täyttävät 2 kuukautta ja eläinlääkäri hoitaa tilalla noin 60 vasikkaa kerrallaan. Tilalta karja lähtee Atrialle teurastettavaksi ja jalostettavaksi noin 19-20 kuukauden ikäisenä.

Yrittäjäpariskunnan tavoitteena on rakentaa yksi vasikkakasvattamo lisää, joka olisi juotolta vieroitetuille vasikoille puolen vuoden ikään saakka. Lisäkasvattamon myötä tilalle tulisi lisää 300 eläinpaikkaa. Vasikan pidon osalta suunniteltu lisäkasvattamo antaisi mahdollisuuden toteuttaa uutta eläinten hyvinvointiehtoa ja toisi lisätukea tilanpitoon. Haasteena kuitenkin on uusi säädös EUlta, jonka kautta tulee ehto siitä, että metsäkatoa ei saa tapahtua alueella, jossa kasvatetaan nautoja lihantuotantoon. Vasikkakasvattamo on suunniteltu paikkaan, joka tekisi metsikköön puolen hehtaarin aukon. Isäntä tiedusteleekin, saisiko uusi hallitus tehtyä jotain metsäkato asian suhteen.

Sadinmaan tilan vasikkakasvattamosta kesäkuussa 2023

Vertaistukea ja koko perheen panostusta

Pohjolan maidolla ja Atrialla on hanke (Mika – Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous-hanke), jossa vaihtuvin teemoin tavataan muita tilallisia parin kuukauden välein. Tapaamisissa on niin lihakarjatilallisia, kuin maito- ja emolehmätilallisia. Tilallisten mukaan tapaamiset tuovat erilaisia näkökulmia asioihin ja niistä on ollut hyötyä, kun kokoonnutaan jonkun luokse ja käydään tuotantotiloissa muuallakin kuin omalla tilalla. Tilallisia tapaamisissa on Tervolasta, Torniosta ja Ylitorniolta. Tapaamisissa tilalliset saavat keskustella luottamuksellisesti ja saavat vertaistukea. Hanke on alkanut näkyä yrittäjille lokakuussa 2022 ja on toiminnassa vielä vuoden verran.

Lomittajien saanti tilalle on haaste, sillä lomittajat kokevat pienten vasikoiden hoidon usein esteenä. Tilalla voi olla kerrallaan juotolla toistasataakin vasikkaa, joita voi joutua välillä lääkitsemään. Eläintenhoitajalla täytyy olla yrittäjien mielestä harjaantunut silmä tunnistaa ongelmia. Pienien vasikoiden kanssa toimiessa on enemmän käsityötä ja silmä harjaantuu vain, kun on enemmän tekemisissä eläinten kanssa. ”Kunnallisia lomittajia kun on käynyt, niin lomittajat ovat todenneet, että vasta muutaman vuoden jälkeen oppinut näkemään poikkeavuuksia,” yrittäjät kertovat yhdessä. Pariskunnalla on ollut pari pätkää lomaa, mutta uudelleen järjestellyn lomituspalveluiden kanssa on käynyt niin, ettei lomista vielä ole kuulunut ja lomituspalvelussa ei ole ollut tietoa, miten lomista on sovittu. Pariskunta on pitänyt lomia talvella, jolloin omat pojat ovat useimmiten lomittaneet yrittäjäparia.

Parasta maaseutuyrittäjänä toimiessa vapaus

Markon mukaan maaseutuyrittäjyydessä parasta on vapaus: ”Tietää etukäteen mitä huomenna tehdään ja voi suunnitella työrytmiä ja muuta elämää. Toimintaa voi kehittää mieleisellä tavalla; Jos haluaa laajentaa, niin on mahdollista tai jäähdytellä jos tuntuu siltä.” Päivi on miehensä kanssa samoilla linjoilla, mutta nostaa vielä työmatkan: ”Parasta on lyhyt työmatka (n. 50 m), kun oikaisee tuosta pellon kautta. Toisaalta talvella pitää sitten kiertää tien kautta (n. 200 m).”

Sadinmaan tilalla näkymä kotitalolta tuotantorakennuksille, kesällä 2023

Maaseudun tulevaisuus sekä vinkit tulevaisuuden toivoille

Marko arvelee kulutuksen vähenevän samassa suhteessa kuin tuotannon: ”Jos EUsta tulee tiukkoja säädöksiä, niin sitten se voi hankaloittaa toimintaa. Lopulta ihmiset kuitenkin syö, ja se ei ole loppumassa.”

Lihakarjan kasvatusta pohtiville pariskunta ohjeistaa talousosaamiseen syventymistä: ”Muita toimia voi ulkoistaa, mutta ei talousosaamista. Talousosaaminen on tärkein mitä kannattaa olla.” Päivi on koulutukseltaan merkonomi, joten talousasiat ovat olleet hänelle tuttuja jo pidemmän aikaa. Markolle tilan yhtiöittäminen vuonna 2014 opetti lisää talousasioista. Tilan yhtiöityessä se oli Lapin ensimmäinen maatila, josta tuli osakeyhtiö. Finanssialalta Finanssila Oyn Lindvall Johanna auttoi yrittäjiä paljon, kun hän teki tilalle kehityssuunnitelman, jossa määriteltiin missä järjestyksessä kehitystoimenpiteet tehdään. ”Ensimmäisenä kehitystoimenpiteenä oli tilan yhtiöittäminen”, tilalliset kertovat. Myös investointisuunnitelmat tehtiin kehittämissuunnitelmaan, joten tilalliset tiesivät missä järjestyksessä tehdään investoinnit.

Maatilayrittäjäksi ryhtyessä kannattaisi olla jo jonkin kokoinen tila olemassa. ”200 paikkaisella tilalla ei elä jos ei käy muualla töissä. Aiemmin 200 paikkainen oli sopiva ja aika iso”, tilalliset miettivät. Pariskunta toteaa, että vaatisi 500 paikkaisen tilan, jotta tilanpito elättäisi pariskunnan kannattavasti. ”Lisäksi kesäisin tarvitsee lisää työvoimaa, talvella helpompaa”, yrittäjät huomauttavat oman työpanoksen lisäksi. Lihakarjan kasvatus on pariskunnan mukaan helpompaa, jos vasikat tulevat välikasvattamosta. Pariskunta on oppinut vuosien aikana paljon lisää eläinten ruokinnasta, ja näitä oppeja soveltamalla käytäntöön on saatu keskipainoja kasvatettua. ”Vastuksia tulee aina, mutta niistä selvitään”, yrittäjät kannustavat.

Sadinmaan perhetilan löydät Instagramista: Sadinmaan perhetila


Jaa sivu eteenpäin