Pirita Hattukangas – Rovaniemeläinen porofarmari

26.2.2021

Tämän kertaisen maaseutuyrittäjätarinan keskiössä on Pirita. Pirita asuu Meltauksen kylässä Rovaniemellä. Porotilalla työskentely on ollut arkea Piritalle pienestä lapsesta lähtien. Talon työt on tehty isän matkassa heinäpellolla sekä muissa porotöissä. Tila on tullut isän kautta vuonna 2013. Pirita osti oman porokarjan ja maatalouspuolella tehtiin sukupolvenvaihdos. Perheeseen kuuluu avopuolison lisäksi, vanhemmat, pikkusisko ja koirat. Koiria käytetään mukana tilan töissä.

Piritta porotöissä
Pirita porojen keskellä Kuva: Aliisa Pokka

Miksi poroja?

Poronhoito on ollut Piritalle elämäntapa koko elämän ajan. Pirita kuvaa porojen kanssa oloa naimisissa olemisena. Porojen hoitaminen vaatii paljon työtä, vaikka ne kesällä ovat omilla teillä. Työt ei Piritalla kuitenkaan kesällä lopu. Pirita kuvailee poronhoitoa välillä yksinäiseksi työksi. Talvella porot ruokitaan omissa aidoissa, mutta silti yhteisöllisyys on se, mitä Pirita tuo esille. Erotukset, vasanleikot ja aidankorjuuprojektit tuo poroihmiset yhteen. Kun tuli aika pohtia mitä Piritasta isona tulee, hän päätyi porotalouslinjalle. Valmistumisvuotena hän haki aloitustukea, osti oman porokarjan ja maata. Tilalla aitoja jatkettiin ja rakennettiin myös uusia. Samaan aikaan ensimmäinen porokoira Riitu tuli tilalle. Riitusta on ollut suuri apu porotöissä ja Pirita kuvaakin, että ei ole ikinä tarvinnut tämän jälkeen lähteä yksin töihin, kun on työkaveri aina valmiina auttamaan. ”Jos itellä harmittaa huonot kelit tai muu, niin Riitu on aina innoissaan lähössä joka paikkaan, että siitä saa energiaa itelleki,” kuvailee Pirita yhteistyötä Riitun kanssa.

Tilan työt

Pellot tilalla tehdään pyöröpaaluiksi ja niitä hyödynnetään talvella porojen ruokintaa. Tilalla työt painottuvat porohommissa syksystä kevääseen ja kesällä keskitytään peltopuolelle, kun porot laiduntavat metsässä. Pirita on ollut tilan ulkopuolella töissä muun muassa postilla, kaupassa ja matkailupuolella tilaisuuksien mukaan.  Poronlihasta osa menee tilalta suoramyyntinä ja osa menee Osuuskunta Kotaporon kautta. Piritan isä on Osuuskunta Kotaporossa osakkaana. Tilalta.fi -sivusto on tuttu Piritalle, mutta vielä ei ole tilalla käytössä. Tilalta.fi on verkkokauppa, jonka kautta pääsee myymään ja ostamaan tuotteita läheltä.

Pirita on aiemmin käynyt matkailualan perustutkinnon ja sen jälkeen käynyt useammassa yrityksessä töissä matkailualalla. Piritan porotilalla ei ole matkailutoimintaa. ”On ollu erittäin antosaa olla porotiloilla matkailualan töissä, kun pääsee kertomaan omasta ammatistaan ihmisille,” Pirita kuvaa omaa taustaansa.

Parasta maaseutuyrittäjänä

”Luonto ja eläimet”, Pirita kuvaa parhaita puolia maaseutuyrittäjänä toimiessaan. Pirita myös painottaa sitä, että yrittäjyydessä on tietynlainen vapaus. Porotöissä luonnon kiertokulku määrittää työrytmiä. Kesällä räkkä määrittää porojen aitaan keräämistä. Syksyn vesisateet vaikuttavat maapohjan kuntoon. Maa voi homehtua ja mikäli lunta ja vettä tulee vuorotellen, tekee lumi ja jää kerroksen, josta poro ei pysty kaivamaan ruokaa ja lähtee etsimään parempia ruokapaikkoja. Pirita on aina tykännyt ulkona työskentelystä ja porotöissä saa olla paljon ulkona. Eläinten kanssa toimiminen on mukavinta yrittäjän mielestä.

Tulevaisuus

Pirita pyrkii näkemään tulevaisuuden positiivisena vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta. ”Toivon, että kun ihmiset ei ole päässyt ulkomaille, vaan löytäny hyviä lomailupaikkoja Suomesta, voiaan ehkä jatkossaki saaha lisättyä kotimaanmatkailua,” Pirita jatkaa. Jos kotimaanmatkailu lisääntyy, voisi Pirita myös miettiä tekevänsä tilallaan matkailua tai muunlaista aktiviteettia.

Haasteita Pirita toteaa olevan alalla kuin alalla. Jokainen vuosi on erilainen niin maataloudessa kuin porotaloudessa kun mennään luonnon ehdoilla. Tilallisen haasteena on aina ollut se, että niin porotöissä kuin maataloudessa tulee jatkuvasti enemmän paperitöitä ja uusia säännöksiä.

Oman tilan kehittäminen Piritalla on vielä avoinna. Häntä kiinnostaisi matkailupuoli jossain vaiheessa. Maailmantilanteen ollessa epävakaa, ei hän koe aloittamista järkevänä matkailupuolella. Pirita on myös pohtinut mahdollisuutta koirien koulutukseen porojen avulla.

Vinkkejä alalle tuleville

”Rohkeasti vaan selvittelemään onko oma ala ja mikäli on niin suosittelen,” Pirita kannustaa. Hän muistuttaa, että jos ei ole aiempaa kokemusta niin kannattaa lähteä sinne alueelle, minne haluaisi asettua porojen kanssa. Seuraamalla erotuksia ja menemällä mukaan töihin saa myös paremmin tietää, onko ala ja alue sitä, mitä haluaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että nyt tilanne on se, että ulkopuolisia pyritään välttämään porotöissäkin, mutta toivottavasti tilanne normalisoituu pian. ”Tämä on erittäin sitovaa, mutta samalla palkittevaa työtä!”, Pirita toteaa.

”Mikäli poronhoito kiinnostaa, minua voi seurata Instagramin puolella @Hattulantyvaret,” Pirita vinkkaa. Hän julkaisee siellä vaihtelevasti juttuja porohommista ja isossa roolissa näkyy porokoirat Riitu ja Piika.

moottorikelkka, henkilö ja koira talvisella jäällä
Pirita porotöissä porokoiran kanssa Kuva: Aliisa Pokka

Jaa sivu eteenpäin