Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on kuntalaisten maksuton palvelu, jolla pyritään yksilöllisesti ja tavoitteellisesti lisäämään asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Neuvonnan lähtökohtana on yksilön mielenkiinnon kohteet, tarpeet ja tavoitteet.

Liikuntaneuvonnassa huomioidaan voimavarakeskeisesti asiakkaan elämäntilanne ja voidaan paneutua yleisellä tasolla myös muihin elämänhallinnan kannalta oleellisiin tekijöihin, kuten unen ja levon määrään sekä ruokailutottumuksiin. Tarkoituksena on myös tunnistaa liikkumattomuuteen vaikuttavia ajatuksia ja uskomuksia, pohtia omaa toimintaa ohjaavia arvoja ja mahdollisia arvoristiriitoja sekä paneutua siihen, mikä motivoi liikkumaan.

Liikuntaneuvonnan sisältö muotoutuu pitkälti sen mukaan, minkä asiakas kokee itselleen merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi. Palvelun kesto voi asiakkaan toiveiden mukaan vaihdella, mutta lähtökohtana on alku- ja lopputapaamisen lisäksi vähintään yksi välitapaaminen, mahdollisesti useampia. Palveluun voi sisällyttää myös yhdessä liikkumista, lajikokeiluja tai erilaisia ohjattuja liikunnan pienryhmiä.

Palvelu on tarkoitus käynnistää syksyllä 2024.

Lisätietoja

Hanna-Kaisa Karhu
hyvinvointiohjaaja