Kuoringin tuulivoimaa koskeva yleisötilaisuus

Tervolan kunnanhallitus on käynnistänyt 10.5.2021 (KH § 163) Kuoringin alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteesta.

Hanke sijoittuu Tervolan kunnan alueelle, noin 8 kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta lounaaseen. Tervolan kunnan kaava-alueen pinta-ala on noin 2200 hehtaaria. Hanke ulottuu myös Tornion kaupungin alueelle, minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset yleiskaavat sekä Tornion Vinsanmaan että Tervolan Kuoringin alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tervolan kuntaan noin 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuudet

Hankkeessa järjestetään 22.11.2022 klo 17.30–20.00 Tervolan kunnan, Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tilaisuus pidetään Tervolan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 81. Paikalle voi saapua klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteyslinkki tilaisuuteen (TEAMS)

Lisätietoa hankkeesta


Jaa sivu eteenpäin