Lintuharrastuksen perusteet kurssi

Kertaluontoinen tapaaminen lintuharrastuksen perusteista, lintulajeja ja linnustonseuranta menetelmistä.

Kertaluontoisen kurssin aikana käymme tiiviisti läpi lintuharrastuksen perusteita, lintulajeja ja linnustonseuranta menetelmiä. Kurssin aikana otamme vastaan kehitysideoita, joita jatkossa hyödynnämme kurssitarjonnassa Tervolassa. Tavoitteena on järjestää Tervolassa pitempikestoinen lintukurssi. Kurssi tehdään yhteistyössä Meri-Lapin lintutieteellisen lintuyhdistyksen Xenus ry:n kanssa. Tervolan riistanhoitoyhdistys kannustaa tapahtumaa, arpomalla kaikkien osallistujien kesken 3 kpl vesilintuopasta.

Lisätiedot

Viktoria Karvonen
kivalo-opisto@kemi.fi
0408351590


Jaa sivu eteenpäin