Vitsakankaan tuulivoimaa koskeva yleisötilaisuus

Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan kunnan alueelle Vitsakankaalle.

Hankealue sijaitsee Tervolan kunnan etelärajalla, noin 6 kilometriä Tervolan keskustasta etelään. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 17 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuus

Hankkeessa pidetään ti 15.11.2022  klo 18.00 –20.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä.  Paikalla on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan klo 17:30 alkaen.

Etäyhteyslinkki tilaisuuteen (TEAMS) 


Jaa sivu eteenpäin