Aurausohjelmaan hakeutuminen

Yksityisten teiden auraus

Muistutamme kuntalaisia, että aiemmat teiden aurausohjelmaan hyväksymistä koskevat myöntöpäätökset eivät ole enää voimassa, joten kaikkien aurausta haluavien tulee jättää uusi avustushakemus.

Huomioittehan uudet myöntämisperusteet sekä sen, että yksityistielain (560/2018) mukaan tietä ei voida ottaa kunnan auraukseen, mikäli tiehen tai sen osaan kohdistuu tierasite, mutta sen hallintoa ja tienpitoa varten ei ole perustettu tiekuntaa tai sen tiedot eivät ole ajantasaiset Väyläviraston Digiroadissa ja Maanmittauslaitoksen rekistereissä.

Myöntämisperusteet ja hakulomakkeet löytyvät kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös kunnan infopisteestä ja tekniseltä osastolta.

Tekninen osasto


Jaa sivu eteenpäin