Osallistavan budjetoinnin ideahaku on käynnissä

Tule mukaan suunnittelemaan viihtyisää, elinvoimaista Tervolaa!
Osallistava budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kunnan käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.
Mihin sinä käyttäisit rahaa? Osallistavassa budjetoinnissa tervolalaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten 20 000 euron määräraha käytetään. Osallistavalla budjetoinnilla on tarkoitus tukea Tervolan kunnan viihtyisyyden, paikallisuuden ja elinvoiman vahvistamista.
Ehdota, miten 20 000 euroa tulisi käyttää. Ehdotuksen toteuttaminen voi vaatia koko määrärahan tai osan siitä, jolloin summasta voidaan toteuttaa useampi idea. Ideointiaika kestää vuonna 2024 kaksi viikkoa 7.2.-21.2.2024.
Ideahaun jälkeen kaikista kriteereihin sopivista ja toteuttamiskelpoisista ideoista jatkokehitetään ehdotukset kuntalaisäänestykseen. Eniten ääniä saanut ehdotus tai ehdotukset toteutetaan varattujen määrärahojen puitteissa touko-joulukuun aikana.
Kerro ideasi 21.2. mennessä: https://bit.ly/osallistava-budjetointi2024

Lisätiedot

Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin