Yksityisteiden auraus

Muistutus kunnan aurausohjelmassa olevien teiden omaistajille

Aurauskausi lähenee ja pyydämme kunnan aurausohjelmassa olevien teiden (pihatie, yksityistie) omistajia huomioimaan seuraavaa:
–          Tien tulee olla siinä kunnossa, että se voidaan aurata käytettävissä olevalla aurauskalustolla
–          Omistajien tulee hyvissä ajoin merkitä tie aurausviitoin sekä poistaa mahdolliset aurausesteet (mm. puiden oksat, kivet, kannot).

Tie poistetaan aurausohjelmasta, mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa tai myöntämisehdot eivät enää täyty (mm. pysyvä asutus). Lisäksi järjestäytyneen yksityistien tien osalta tiekunnan ja tien tietojen tulee olla ajantasaiset MML:n rekisterissä ja Väyläviraston Digiroadissa.

Pihateiden aurauksen piiriin kuuluu vain pääsytien auraus. Laajempi pihan tai varastopolkujen auraus ei kuulu aurauksen piiriin kuten ei myöskään hiekoitus.

ELY:n hallinnoimien yleisten teiden osalta huomautukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista voi tehdä tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24 h) tai sähköisesti palauteväylä-sivun kautta os. liikenne.palautevayla.fi.

Järjestäytyneille yksityisteille (tiekunnille) tarkoitettua rahallista aurausavustusta tulee hakea viimeistään 2.10.2023. Lomakkeet ja ehdot löytyvät kunnan kotisivuilta. Samalle tielle tai tieosuudelle ei voida myöntää sekä aurausavustusta että kunnan suorittamaa aurausta.

Tekninen osasto


Jaa sivu eteenpäin