Kaavoituskatsaus 2023

KUULUTUS

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2023/62 § hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2023 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla (Asuminen ja rakentaminen – Kaavoitus).

Tervolassa 19.4.2023
Tervolan kunnanhallitus

 


Jaa sivu eteenpäin