Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

Yksityisteiden avustukset

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.4.2022 hyväksynyt Tervolan kunnassa noudatettavat yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Samalla lautakunta on päättänyt julistaa aurausavustukset haettavaksi.

Aurausavustus tiekunnille
Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain mukaiset edellytykset täyttäville tiekunnille silloin kun pysyvään asutukseen johtavan tien pituus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m. Hakemukset liitteineen tulee jättää viimeistään 12.9.2022.

Auraus kunnan suorittamana
Pysyvään asutukseen johtavaa tietä voidaan hakea kunnan aurausohjelmaan jatkuvalla haulla.

Avustusta voivat hakea tiekunnat ja sellaiset sopimus/pihatien käyttäjät, joiden tiehen ei kohdistu rasitteita. Lisäksi tien pituuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Muut ehdot löytyvät myöntämisperusteista. Aiempien hyväksymispäätösten voimassaolo päättyy tähän kevääseen, joten kaikkien tulee uusia hakemuksensa.

Tutustuttehan uusiin muuttuneisiin myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Perusteet ja hakulomakkeet löytyvät kunnan kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen – asuminen – avustukset). Lomakkeita saa myös kunnan infopisteestä ja tekniseltä osastolta.

Avustukset myönnetään lautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tervolassa 2.5.2022
Tekninen lautakunta


Jaa sivu eteenpäin