Liikenneturvallisuus

Tervolan kunnan liikenneturvallisuusvisio on kirjattu Liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmaan seuraavasti:

”Tervolassa ei tapahdu vakavia henkilövahinkoihin johtavia liikenneonnettomuuksia. Kunnan alueen liikenneympäristön turvallisuutta kehitetään edelleen turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa parantamalla ainakin seuraavia turvallisuuden kannalta tärkeitä osa-alueita:

  • asenteiden kehittäminen myönteiseksi
  • liikenneympäristön parantaminen entistä turvallisemmaksi
  • tietojen ja taitojen lisääminen
  • valvonnan tehostaminen”

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Tervolan kunnassa toimii kunnanhallituksen nimeämä liikenneturvallisuustyöryhmä. Kunnan hallintokuntien edustajien lisäksi siinä on edustajat Lapin ELY-keskuksesta, Liikenneturvasta, Lapin poliisilaitokselta, Lapin pelastuslaitokselta sekä Tervolan Riistanhoitoyhdistyksestä.

Työryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan liikkujien liikenneturvallisuustietämykseen, asenteisiin ja oman liikkumisen riskien tunnistamiseen. Lisäksi työryhmä käsittelee ja toimittaa eteenpäin sille saapuneita palautteita ja liikenneturvallisuusaloitteita.

Liikenneturvallisuustyöryhmä 2021 – 2023

Pertti Keränen, pj
Tervolan kunta
Ari Hietanen, vpj
Tervolan kunta
Janne Pekkarinen
Tervolan kunta
Liisa Erkinmikko
Tervolan kunta
Peppi Nyholm
Tervolan kunta
Nina Maikkula
Tervolan kunta
Tanja Hartikainen
Tervolan kunta
Matti Eskonniemi
Lapin pelastuslaitos
Petri Niska
Liikenneturva
Merja Lämsä
Lapin ELY-keskus
Markku Pussinen
Lapin poliisilaitos

Tienkäyttäjän linja (väylävirasto)

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti palauteväylässä. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t / vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tulevat tapahtumat ja infot

- / - Kohdetta

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin