Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Kemijokivarren osayleiskaavat

Kemijokivarren alueelle on hyväksytty (v. 2003 – 2006) seuraavat yleiskaavat:

  • Koivu – Suukoski -osa-alue I
  • Peura -Ossauskoski -osa-alue II
  • Loue – Mattinen -osa-alue III
  • Tervola – Varejoki -osa-alue IV
  • Paakkola – Ylipaakkola -osa-alue V

Eri osa-alueiden kaavakartat löytyvät linkkisivun alareunasta oikealta ja selostukset vasemmalta.

Paakkola-Ylipaakkola -osa-alueen osayleiskaavaa on tarkistettu v. 2015 kyläyleiskaavoilla, jonka ulkopuolella on voimassa aiemmin hyväksytty osayleiskaava.

Tervola-Varejoki -osa-alueen osayleiskaavaa on tarkistettu v. 2022 kyläyleiskaavoilla, jonka ulkopuolella on voimassa aiemmin hyväksytty osayleiskaava.

Varevaaran osayleiskaava (tuulivoimapuisto)

Löylyvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Suhanko-kaivoshankeen osayleiskaava

Suhangon  kaivosalueen osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnissä. Asiasta tarkemmin “Vireillä olevat kaavoitushankkeet” sivulta.


Jaa sivu eteenpäin