Tiet ja kadut

Asemakaava-alueella olevien katujen kunnossa- ja puhtaanapito on pääosin kunnan vastuulla.

Kunnan kaavatiet

Kunta rakentaa ja ylläpitää pääosan asemakaava-alueella olevista kaduista, kevyenliikenteenväylistä ja tievalaistuksesta. Osa kaava-alueen teistä ja kevyenliikenteenväylistä kuuluu ELY:n hallinnoimiin teihin.

Keskustie ja Kurjentie kevyenliikenteen väylineen ovat edelleen ELY-keskuksen omistuksessa, mutta teiden kunnossapidosta vastaa kunta.

Kunnossapito ja tievalojen korjaukset toteutetaan ostopalveluina.

Lisätietoja

Janne Pekkarinen
tekninen johtaja

Kunnan kaavateiden talvikunnossapito 2022 – 2025

Kaava-alueen talvikunnossapitourakoitsijana toimii Kravitech Oy.

Kunnossapito suoritetaan seuraavasti:

  • Auraus aloitetaan pääsääntöisesti, kun lunta on satanut 8 cm
  • Kaava-alueen kevyenliikenteenväylät tulee olla puhdistettuna klo 7.00 mennessä, kun lunta on satanut yli 5 cm.
  • Ajoratojen tulisi olla aurattuna 6 h kuluessa sateen päättymisestä
  • Kaavateiden liukkautta torjutaan tarvittaessa karhentamalla tai hiekoittamalla

Tienkäyttäjän linja

Yleisten teiden (ELY:n hallinnoimien) osalta tiestön kuntoon ja liikenteen ongelmiin liittyvät yhteydenotot tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24 h) tai palauteväylä.fi-sivustolla. ELY-keskuksen liikenneturvallisuus-sivuilta  löytyy myös sähköinen yhteydenottolomake sekä sähköpostisoite liikenteen asiakaspalveluun.

Kaava-alueelta ELY:n kunnossapitämiin teihin kuuluvat Palonperäntie sekä Siltatie ja Itäpuolentie kevyenliikenteen väylineen.

Yksityistieavustukset

Tekninen lautakunta myöntää määrärahojen ja avustamiseen liittyvien myöntämisperusteiden puitteissa avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy kunnan avustukset-sivulta. Siirry sivuille tästä.

Lisäksi ELY-keskukset myöntävät vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin.  Lisätietoja löytyy ELY-keskuksen yksityistieavustukset-sivulta. Siirry sivuille tästä.

Moporeitit Lapin kunnissa

Lapin ELY-keskuksen tiedote 4.8.2016:

Lapin ELY-keskus on teettänyt kesän aikana alueurakoitsijoillaan maantieverkon moporeittien opasteiden muutostöitä, jotka saadaan valmiiksi pääosin ennen koulujen alkua. Muutostyöt ovat valmiit Tunturi-Lapissa, Pohjois-Lapissa ja Ranualla. Pello-Ylitornio -alueella muutostyöt valmistuvat tällä viikolla, ja Meri-Lapin alueella muutostyöt ovat loppusuoralla. Kemijärvi-Posio -alueella koulujen kohdat saadaan valmiiksi ennen koulujen alkua ja loput tehdään heti sen jälkeen. Rovaniemen alueella muutostyöt on tehty jo muutama vuosi sitten.

Kunnat ovat pyrkineet tekemään muutokset katuverkollaan samassa aikataulussa. Muutoksista kerrotaan Lapin ELY-keskuksen julkaisussa Moporeitit Lapin kunnissa ja kuntien internetsivuilla sekä tiedotetaan kouluja ja oppilaitoksia.

Muutostyön tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa ja ajantasaistaa moporeittien opastus sekä parantaa mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisen turvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää mopon asemaa moottorikäyttöisenä ajoneuvona liikenteessä ja korostaa mopoilijan vastuuta liikenteessä. Autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja kevyen liikenteen väylät jäävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Uudistusta puoltaa myös mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen seuduilla, missä mopot on jo siirretty pääosin ajoradalle.

Lapin moporeittisuunnitelma perustuu Liikenneviraston vuonna 2013 antamaan ohjeistukseen, jossa linjataan, että erityisesti taajamissa mopon paikka on ajoradalla.

Hyödyllisiä linkkejä


Jaa sivu eteenpäin