Asemakaavat

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaavat. Hyväksytyistä asemakaavoista on laadittu asemakaavayhdistelmä.

Ranta-asemakaavat

Ranta-alueille pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi voidaan laatia myös ranta-asemakaava, jonka laatimisesta huolehtii maanomistaja.

Tervolassa on laadittu seuraavat ranta-asemakaavat:


Jaa sivu eteenpäin