Usein kysyttyä

Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikkaan on hyvä tutustua lapsen kanssa ennen sen alkua. Tutustumiskäynneistä tulee sopia suoraan päiväkodin henkilökunnan tai perhepäivähoitajan kanssa, kun olet saanut tiedon lapsesi varhaiskasvatuspaikasta.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8. – 31.7.

Lapsen hoitopaikka pyritään järjestämään vanhempien toiveiden mukaisesti. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa lasta haluttuun paikkaan esim. päiväkoti on täynnä, jolloin kunta määrittelee parhaan mahdollisen muun hoitopaikan. Varhaiskasvatus voi olla kokopäiväistä (enintään 10 h/vrk) tai osapäiväistä (enintään 5 h /vrk). Lisäksi on mahdollista tehdä osa-aikainen sopimus eli hoitopäiviä kuukaudessa 8 – 15 päivän välillä. Sopimus tehdään vähintään 3 kk:ksi kerrallaan.Tervolan kunnassa varhaiskasvatusta annetaan Lapinniemen päiväkodissa, jonka osastoja ovat Tupukat (1-3 v), Mukelot (3-4 v), Vekarat (4-5 v) ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusryhmä (6 v). Päiväkoti on avoinna tavallisimmin klo 6.30 – 17.00 lasten hoitoaikojen mukaan. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille hoitoa järjestetään Lapinniemen päiväkodissa.

Varhaiskasvatusta tarjotaan koko- tai osapäivähoitona alle kouluikäisille lapsille.

Varhaiskasvatuksessa lapsellesi tarjotaan aamupala, lounas ja välipala, riippuen varhaiskasvatuksen käyttöajasta. Erikoisruokavalioista pitää olla terveydenhuoltohenkilön kirjoittama todistus, joka toimitetaan päivähoitopaikkaan etukäteen. Lapset ottavat jokaisen ruokailun jälkeen ksylitolipastillin.

Hoitoajat

Varhaiskasvatuksen alkaessa määritellään lapselle hoitoaika. Sovituista hoitoajoista on pidettävä kiinni. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajat on sidottu lasten ennalta ilmoitettuihin hoitoaikoihin.

Lapsen hoidon tarve on ilmoitettava viimeistään maanantaina klo 12 mennessä seuraavan viikon hoitopäivät  Wilma Daycare -mobiilisovelluksella. Hoitopäivät varataan kerralla koko viikoksi eikä niitä saa sovelluksessa enää muuttaa. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella laaditaan työntekijöiden työvuorosuunnitelmat.

Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, samoin muutokset  tai hoitoaikailmoitukset voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja huomioiden päivähoitoasetuksen 6§ 1mom. mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Poissaolot

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, pyydämme huoltajia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista.

Hoitoaikojen nopeistakin muutoksista ja peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian.

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa, irtisano lapsesi paikka hyvissä ajoin (2 vkoa) varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti, (koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia). Varmistat näin, että varhaiskasvatuslaskutus kohdallasi lakkaa.

Loma-ajat

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin.  Syyslomaviikolla, joulun aikaan, talvilomaviikolla ja kesäaikana varhaiskasvatuksen yksiköt, mukaan lukien perhepäivähoito, yhdistävät toimintaansa.

Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Myös  lapselle tulee taata vapaapäivät ja loma-ajat perheen parissa.

Vuorohoito

Oikeus vuorohoitoon on lapsella, jonka huoltajien tai ainoan huoltajan päätoiminen työssäkäynti tai opiskelu ajoittuu epätyypillisiin ja vaihteleviin aikoihin siten, että lapsi tarvitsee hoitoa myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

Mitä lapselle mukaan reppuun kotoa?

Lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksessa jokaiseen säähän sopivat ulkovaatteet ja kengät. Sekä ulko- että sisävaatteiden on hyvä olla sellaiset, joissa lapsen on mukava liikkua ja touhuta ja joiden likaantumista ei tarvitse varoa. Lapsella tulee olla mukana repussa tai hoitolaukussa varavaatteita likaantumisen ja kastumisen varalta ja sisätossut/-kengät.  Kesällä on hyvä laittaa lapselle mukaan oma aurinkorasva, sekä erikseen ulko- ja sisävaatteet!

Pienille lapsille vanhemmat tuovat vaipat ja tutit. Hoitopäivään voi tuoda lisäturvaa ja lohtua oma unikaveri. Arjen sujumista helpottaa, kun vanhemmat nimikoivat lapsensa vaatteet ja tavarat lapsen nimellä. Samalla vältytään monilta vaatteiden vaihtumisilta ja hukkaantumisilta. Vanhemmat huolehtivat lastensa vaatteiden ja tavaroiden huollosta, pesusta ja kunnostuksesta.

Lapsen vanhemmat kuljettavat lasta hoidossa. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee tietää, jos joku muu tuo tai hakee.

Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen vasta, kun hän on terve ja tartuntavaaraa ei enää ole. Lapsi on terve, kun hän voi leikkiä ja osallistua varhaiskasvatuspaikan toimintaan tarvitsematta erityishuomiota.

Varhaiskasvatuksen arki

Hyvä tasapainoinen arki, jossa on tuttuja rutiineja, on lapselle tärkeä. Varhaiskasvatuksen arki muodostuu terveellisestä ravinnosta, riittävästä levosta, säännöllisestä ulkoilusta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Säännöllinen rytmi luo lapsille turvallisuutta. Varhaiskasvatus sisältää monipuolista lapsen iän ja kehitystason mukaista toimintaa ja leikkiä niin sisällä kuin ulkonakin.

Lasten kanssa ulkoillaan päivittäin melkein säässä kuin säässä. Luonnollisesti ulkoilussakin otetaan huomioon sääolosuhteet mm. pakkasen purevuus tuulen kanssa. Ulkoiluun sisältyy leikin lisäksi myös kävelylenkkejä, retkiä, luistelua ja hiihtoa.

Hoitopäivään kuuluu myös päivälepo. Pienet lapset tarvitsevat kunnon päiväunet, jotta jaksavat touhuta vielä illalla perheen kanssa. Useille isommille lapsille riittää lyhyempikin lepohetki. Lepohetken aikana hiljennytään ja hetkestä tehdään mukavan rauhallinen. Siihen voi sisältyä satujen lukemista tai rauhallisen musiikin kuuntelua.

Lisätietoja

Marika Passlin
varhaiskasvatusjohtaja

Jaa sivu eteenpäin