Varhaiskasvatukseen hakeminen ja hoitoajat

Varhaiskasvatukseen haetaan Wilmassa 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien on toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta pyydettäessä kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. Esimerkiksi vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa.

Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa. Varhaiskasvatukseen haettaessa huoltaja valitsee lapselleen sopivan palvelutuotteen, joka voi olla 8, 10, 12, 15 tai 20 päivää kuukaudessa. Palvelutuote voi olla myös alle 5 tuntia päivässä esimerkiksi esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Palvelutuotetta voi muuttaa täyttämällä palvelutarpeenmuutoshakemuksen Wilmassa. Palvelutuotetta ei voi vaihtaa kesken kuukauden.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haettaessa huoltaja valitsee hakemustyypiksi hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Yksityiseen päiväkotiin haettaessa valitaan palvelusetelihakemus. Kun lapselle on haettu Tervolan kunnalta kuntalisää, on hänelle muodostunut Wilma-tunnus. Jos lapselle haetaan myöhemmin varhaiskasvatuspaikkaa, sitä haetaan Wilmassa samoilla tunnuksilla. Tällöin täytetään palvelutarpeenmuutoshakemus.

Hoitopäivät ja -ajat on varattava Wilma Daycare -mobiilisovelluksella viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Hoitopäivät varataan kerralla koko viikoksi eikä niitä saa enää sovelluksessa muuttaa.

Varhaiskasvatuksen toiminta-aika on arkisin 6.30-17.00. Näiden kellonaikojen ulkopuolella annettava varhaiskasvatus on vuorohoitoa. Vuorohoitoa tarjotaan iltaisin, öisin ja  viikonloppuisin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien (tai yksinhuoltajan) päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta.

Lapsi voi olla vuoropäivähoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan (suositus; enintään klo 15.00 saakka.)

Lapsen vuorohoitoaika perustuu huoltajien työvuoroihin:

Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkaan kuluva aika.

Vuorohoidon perustana on aina vanhemman ja/tai puolison/avopuolison työajat: myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena varhaiskasvatuslaissa on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.

Huoltajien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon.


Jaa sivu eteenpäin