Varhaiskasvatukseen hakeminen ja hoitoajat

Varhaiskasvatukseen haetaan Wilmassa 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien on toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta pyydettäessä kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. Esimerkiksi vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa.

Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan iltaisin, öisin ja  viikonloppuisin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien (tai yksinhuoltajan) päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta.

Lapsi voi olla vuoropäivähoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan (suositus; enintään klo 15.00 saakka.)

Lapsen vuorohoitoaika perustuu huoltajien työvuoroihin:

Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkaan kuluva aika.

Vuorohoidon perustana on aina vanhemman ja/tai puolison/avopuolison työajat: myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena varhaiskasvatuslaissa on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.

Huoltajien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon.


Jaa sivu eteenpäin