Varhaiserityiskasvatus

Kaikki lapset tarvitsevat onnistumisen kokemuksia oppimisessa sekä omassa toiminnassaan. Tämän mahdollistamiseksi kasvattajien tulee huomioida lasten yksilölliset tarpeet kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa.

Lapsi voi siis tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen tueksi, esimerkiksi kielen kehityksessä, sosiaalisissa taidoissa tai oppimisvalmiuksissa. Myös huoltajat ja päiväkodin henkilökunta voivat olla huolissaan lapsen yksilöllisestä kehityksestä. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisina yksilöllisinä ja joustavina järjestelyinä lapsen omassa lapsiryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on mukana lapsen arjen tilanteissa ja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lasten vanhempia kasvatustyössä. Erityisopettaja käy lapsiryhmässä ja osallistuu osastojen kasvatuskeskusteluihin aina tarvittaessa. Yhteisenä tavoitteena on sekä lapsen että lapsiryhmän kasvun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen.Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kehityksestä, he voivat ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Lisätietoja

Reetta Kupari
varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Lapinniemen päiväkoti

Päiväkodintie 10

Puhelin 040 518 4791

Jaa sivu eteenpäin