Tietoa palveluntuottajalle

Yleiset vaatimukset

Tervolan kunta myöntää kuntalaisilleen varhaiskasvatuksen palveluseteleitä. Sääntökirja ohjeistaa kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käyttöä. Palveluseteleitä myönnetään Tervolan kunnan vuosittain vahvistaman talousarviomäärärahan puitteissa.

Palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen tulee vastata sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetäänTervolan kunta valvoo palveluseteliyritystoimintaa viranomaistarkastuksin.

Palveluntuottaja laatii yksikkönsä varhaiskasvatussuunnitelman. Asiakirja määrittää toiminnan laadulliset ja toiminnalliset kriteerit ja painopistealueet. Tervolan kunnan sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman.

Palveluntuottaja vastaa seuraavista asioista:

  • Varhaiskasvatuksen laadun valvonta
  • Toimitilojen turvallisuus
  • Asiakasturvallisuus
  • Asiakirjojen käsittelyyn liittyvien säädösten noudattaminen
  • Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten ja määrän varmistaminen
  • Henkilöstön ajantasaiset rikosrekisteritiedot
  • Palvelusopimuksen kopion toimittaminen Tervolan kunnan varhaiskasvatukseen
  • Ajantasaiset palveluntuottajan verkko-sivut, joissa on yhteystiedot ja tarjottavien palveluiden hintatiedot
  • Asiallisesta, luotettavasta ja hyvän tavan mukaisesta markkinoinnista huolehtiminen

Ilmoitus yksityisestä palvelusetelitoiminnasta

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa, on velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen (lomake www.avi.fi ) varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee tarvittavat asiakirjat.

Tervolan kunnan viranomainen tarkastaa ja hyväksyy, että varhaiskasvatuspaikka vastaa asetettuja terveydellisiä ja laatuvaatimuksia.

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi

Palvelusetelituottaja täyttää hakemuslomakkeen jokaisesta yksiköstään. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee edellytykset palvelutuottajaksi.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmasta säädetään laissa yksityisistä sosiaalipalveluista. Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. Se on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Omavalvontasuunnitelman sisältö on sääntökirjassa.

Laskutus

Palveluntuottaja laskuttaa perhettä varhaiskasvatuslaskulla ja Tervolan kuntaa palvelusetelin arvon mukaisella laskulla sääntökirjan mukaisesti.


Jaa sivu eteenpäin