Pitkämaan tuulivoimaa koskeva osayleiskaava

Tervolan kunnanvaltuusto on käynnistänyt 16.6.2022 (§ 57) Pitkämaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteesta.

Hanke sijoittuu Tervolan kunnan alueelle, noin 16 kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta kaakkoon. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1157 hehtaaria.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tervolan kuntaan enintään 11 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuudet

Hankkeessa järjestetään 10.8.2023 klo 18.00 – 20.00 Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään Pitkämaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tilaisuus pidetään Tervolan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 81. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Myrsky Energian edustaja on tavattavissa kunnantalolla ennen yleisötilaisuutta klo 15 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen ELY-keskuksen internetsivulle (alla linkki).

Linkki Lapin ELY:n internetsivuille

Vireilletulo:

Lisätietoja hankkeesta antavat:

TERVOLAN KUNTA:
Kunnanjohtaja Mika Simoska
puh. 040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi

 

Tekninen johtaja Janne Pekkarinen
puh. 0400 466 705
janne.pekkarinen@tervola.fi

 

HANKKEESTA VASTAAVA:
Myrsky Energia Oy, Olli Kiviniemi
puh. 040 765 5224
olli@myrsky.fi

 

KAAVAKONSULTTI:
Sitowise Oy, Sanna Matkaselkä
puh. 044 427 9931
sanna.matkaselka@sitowise.com

 

Sitowise Oy, Timo Huhtinen
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen@sitowise.com