Lautakunnat

Tietoa lautakunnista ja niiden kokousaikataulut.

Lautakuntien jäsenten yhteystiedot:

Yhteystiedot

Esityslistat ja pöytäkirjat ktwebissä:

ktweb

 • Tekninen lautakunta

  Teknisen lautakunnan tulosalueita ovat tekninen johto, yleiset alueet, kiinteistöt, lämpökeskus, kaavoitus ja ympäristö sekä tukipalvelukeskus.

  Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään neljä valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

  Kokoukset pidetään tarpeen mukaan kerran kuukaudessa seuraavan kokousaikataulun mukaisesti ja tarvittaessa myös muulloin hallintosäännön 118 § mukaisesti. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen julkisilta osin nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2022

  23.2.
  23.3.
  27.4.
  23.5.   8.6.
  20.6.
  31.8.
  12.10.
  23.11.
  13.12. (peruttu)

 • Sivistyslautakunta

  Lautakunnan tulosalueita ovat sivistystoimen johto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukiokoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aika.

  Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään neljä valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

  Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden 4. tiistaina. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen julkisilta osin nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2022

 • Sosiaali- ja terveyslautakunta

  Lautakunnan tulosalueita ovat sosiaali- ja terveystoimen johto, sosiaalipalvelut, perusturva, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

  Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään neljä valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Lautakunnan kokouksessa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon hallintoa koskevien asioiden esittelijänä toimii osastopäällikkö. Sosiaalitoimen asioiden esittelijänä toimii sosiaalijohtaja. Terveydenhuollon asioiden esittelijänä toimii johtava lääkäri.

  Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä julkiselta osalta kokousta seuraavana keskiviikkona yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2022

  24.2.
  30.3.
  4.5.
  1.6.
  24.8.
  21.9.
  19.10.
  16.11.
  15.12.

  Kokoukset alkavat kello 18.00.

   

 • Maaseutulautakunta

  Maaseutulautakunnan tulosalueita ovat maaseutuelinkeinot ja lomatoiminta. Maaseutulautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia laadukkaasta maaseutuhallintopalvelusta sekä toiminnallaan pyrkiä edesauttamaan kilpailukykyisen ja kannattavan yritys- ja tilarakenteen muodostumiseen koko yhteistoiminta-alueella. Kunnan hallinnoima lomituspalveluyksikkö on arvostettu ja luotettava lomituspalveluiden tuottaja.

  Lautakunnassa on viisi jäsentä, joista vähintään kolme valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Lisäksi kukin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluva sopijakunta voi valita maaseutulautakuntaan edustajan, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Maaseutulautakunnan esittelijänä toimii maaseutupäällikkö.

  Maaseutulautakunnan kokouksista saa tarvittaessa tiedon maaseutupäälliköltä. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä julkiselta osalta kokousta seuraavana keskiviikkona yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2022

  Kolme kokousta vuodessa

   

 • Tarkastuslautakunta

  Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

  Tarkastuslautakunta valitaan valtuustokaudeksi.

  Kokousaikataulu

 • Keskusvaalilautakunta

  Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

  Lautakunnan tulosalueena on vaalit. Lautakunnassa on viisi jäsentä. Lautakunnassa asiat ratkaistaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

  Kokousaikataulu


Jaa sivu eteenpäin