Lautakunnat

Tietoa lautakunnista ja niiden kokousaikataulut.

Lautakuntien jäsenten yhteystiedot:

Yhteystiedot

Esityslistat ja pöytäkirjat ktwebissä:

ktweb

 • Tekninen lautakunta

  Teknisen lautakunnan tulosalueita ovat tekninen johto, yleiset alueet, kiinteistöt, lämpökeskus sekä kaavoitus ja ympäristö.

  Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään neljä valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

  Kokoukset pidetään tarpeen mukaan kerran kuukaudessa seuraavan alustavan kokousaikataulun mukaisesti ja tarvittaessa myös muulloin hallintosäännön 118 § mukaisesti. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen julkisilta osin nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2024 (tekla 24.1.2024)

  – keskiviikko 24.1.2024
  – tiistai 20.2.2024
  – keskiviikko 20.3.2024
  – keskiviikko 17.4.2024
  – keskiviikko 22.5.2024; kokous siirretty pidettäväksi tiistaina 4.6.2024
  – keskiviikko 12.6.2024; kokous peruttu
  – keskiviikko 4.9.2024
  – keskiviikko 9.10.2024
  – keskiviikko 13.11.2024
  – keskiviikko 11.12.2024

 • Sivistyslautakunta

  Lautakunnan tulosalueita ovat sivistystoimen johto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, lukiokoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aika.

  Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään neljä valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

  Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä tiistaina. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen julkisilta osin nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu 2024 (sivla 28.11.2023)

  – 30.1.2024
  – 27.2.2024
  – 23.4.2024
  – 28.5.2024 (vain tarvittaessa)
  – 27.8.2024
  – 8.10.2024
  – 26.11.2024

 • Maaseutulautakunta

  Maaseutulautakunnan tulosalue on maaseutuelinkeinot. Maaseutulautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia laadukkaasta maaseutuhallintopalvelusta sekä toiminnallaan pyrkiä edesauttamaan kilpailukykyisen ja kannattavan yritys- ja tilarakenteen muodostumiseen koko yhteistoiminta-alueella.

  Lautakunnassa on viisi jäsentä, joista vähintään kolme valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Lisäksi kukin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluva sopijakunta voi valita maaseutulautakuntaan edustajan, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Maaseutulautakunnan esittelijänä toimii maaseutupäällikkö.

  Maaseutulautakunnan kokouksista saa tarvittaessa tiedon maaseutupäälliköltä. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä julkiselta osalta kokousta seuraavana keskiviikkona yleisessä tietoverkossa.

  Kokousaikataulu

  Kolme kokousta vuodessa.

   

 • Tarkastuslautakunta

  Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

  Tarkastuslautakunta valitaan valtuustokaudeksi.

  Kokousaikataulu

 • Keskusvaalilautakunta

  Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

  Lautakunnan tulosalueena on vaalit. Lautakunnassa on viisi jäsentä. Lautakunnassa asiat ratkaistaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

  Kokousaikataulu


Jaa sivu eteenpäin