Kotiseutuarkisto

Tervolan kotiseutuarkisto on perustettu kulttuuritoimen alaisuuteen vuonna 2002. Kotiseutuarkiston tarkoituksena on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee paikallista tutkimusta, opetusta ja harrastustoimintaa.

Kotiseutuarkisto sijaitsee kunnanviraston kellaritiloissa. Luovutettavaa arkistoaineistoa vastaanottaa sivistysjohtaja, jolta saa myös lisätietoa aiheesta.

Yleisiä ohjeita arkiston luovuttajalle

Luovutettava aineisto kannattaa seuloa jo ennen luovutusta, mikäli se on mahdollista. Jos seulontaa ei osaa tehdä, kannattaa luovutettava aineisto tuoda arkistoon kokonaisuudessaan.

Arkistoon ei luovuteta esineitä (esim. viirit, lahjaesineet, vanhat esineet). Esineet kuuluvat museoon. Arkistoon ei luovuteta myöskään kirjoja (Tervolalaisia aiheita käsittelevät kirjat luovutetaan kirjaston kotiseutukokoelmaan).

Jokaisesta luovutuksesta on täytettävä ja allekirjoitettava luovutussopimus. Sopimus liitetään luovutettavan materiaalin mukaan. Sopimuksen tiedot helpottavat arkistonjärjestäjän työtä sekä mahdollista myöhempää tutkimustyötä.

Pyri luovuttamaan toimielimen, jonka toiminta on päättynyt, koko arkisto.

Asiakirjoista luovutetaan alkuperäiskappaleet. Yleisten seulontaperiaatteiden mukaan seuraavat asiakirjat ovat pääsääntöisesti pysyvästi säilytettäviä:

  • yhteisön kehitysvaiheita tai henkilön elämänvaiheita valaisevat asiakirjat
  • yhteisön toimintaa ja toimintaympäristöä tai henkilön elämää ja elinympäristöä valaisevat asiakirjat
  • yhteisön tai henkilön yhteiskunnallista roolia ja vaikutusvaltaa valaisevat asiakirjat
  • yhteisön tai henkilön itse laatimat asiakirjat
  • yhteisön vanhimmat asiakirjat (ennen vuotta 1920 ilmestyneet) sekä poikkeuksellisten ajankohtien asiakirjat: toiminnan aloittaminen, organisaatiomuutokset, toiminnan lopettaminen, yhteiskunnalliset poikkeusajat (esim. sota-aika)

Lisätietoja

Tarja Leinonen
sivistysjohtaja

Kotiseutuarkisto

Keskustie 81, 95300 Tervola

Puhelin 0400 218 521

Jaa sivu eteenpäin