Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa avun ja palvelut.

Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Nuoren tilanne arvioidaan ja nuoren toiveita kuunnellen, ohjataan hänet tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivälle nuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan.

Etsivään nuorisotyöntekijään voivat ottaa yhteyttä:

  • nuori itse
  • vanhemmat
  • koulun henkilökunta
  • eri viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, TE-palvelut).
  • nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt (esim. kummit, serkut, kaverit)

Yhteyttä saa ottaa vaikka mieltä askarruttava asia/huoli olisi pienikin. Yhteyden saa puhelimitse, sähköpostilla ja hihasta vetämällä, kun etsivää näkee.

Etsivän nuorisotyöntekijän toimistotila sijaitsee kunnantalolla, mutta tapaamisia voidaan sopia esimerkiksi nuorisotilalle.  Etsivässä nuorisotyössä on käytössä PAR-järjestelmä, johon kirjataan kaikki nuoret, joista on tullut ilmoitus etsivään nuorisotyöhön. Tietosuojaseloste on nähtävissä etsivän nuorisotyön toimistossa.

Lisätietoja

Satu Karvonen
nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyö

Keskustie 81, 95300 Tervola

Puhelin 040 151 9735

Jaa sivu eteenpäin