Lukemisen riemua kirjastossa

Lukudiplomit

Lukudiplomit ovat osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Olemme koonneet muutamia lukudiplomivaihtoehtoja, joista koulu voi valita haluamansa jokaiselle luokka-asteelle.  Kirjaston henkilökunta auttaa kirjojen valinnassa ja etsimisessä.  Tarvittaessa myös tilaamme kirjoja maksutta muista Lapin alueen kirjastoista. 

Lukulaatikko-toiminta kyläkouluille

Lukulaatikko-toiminta on aloitettu kaikilla Tervolan kyläkouluilla syksyllä 2022. Kunkin luokan opettaja voi määritellä Lukulaatikon sisällön oman luokkansa oppilaiden toiveiden ja muiden tarpeiden mukaan, esim. välillä Lukulaatikon sisältö voi olla jonkin luokassa käsiteltävänä olevan teemanmukaista jne. Luokkiin voidaan toimittaa myös selkoaineistoa sekä haluttaessa muita aineistolajeja kuin kirjoja, esimerkiksi äänikirjoja tai lautapelejä.

Kullakin luokalla on oma kirjastokortti, jolle luokkaan menevä aineisto lainataan. Pääkirjaston henkilökunta kokoaa Lukulaatikoiden aineiston valmiiksi, lainaa aineiston luokkakortille ja sopii opettajan kanssa aineiston toimittamisesta. Opettaja voi halutessaan hakea aineiston itse pääkirjastosta tai vaihtoehtoisesti kirjastohenkilökunta toimittaa aineiston koululle sovittuna ajankohtana. Mahdollisuuksien mukaan aineiston toimittamisen yhteyteen voidaan sopia kirjojen esittelyä ja vinkkausta sekä muuta yhteistä ohjattua toimintaa, joka innostaa oppilaita lukemiseen. Näin herätellään kiinnostusta lukemista kohtaan sekä samalla kirjaston henkilökunta tulee tutuksi jo alakoulussa.

Oppilaat eivät lähtökohtaisesti voi lainata Lukulaatikoiden kirjoja kotiin, vaan ne ovat yhteisessä käytössä kussakin luokassa. Opettaja voi halutessaan sopia luokkansa kanssa toisin, jolloin hän on vastuussa siitä, että aineisto palautuu ajoissa. Lukulaatikon aineistolle annetaan pidempi laina-aika, eikä myöhästymismaksuja peritä.

Kirjaston henkilökunta valikoi Lukulaatikoiden aineiston hyödyntäen Tervolan kirjaston ja laajemmin koko Lapin kirjaston kokoelmaa. Kullekin ikäryhmälle toimitetaan heille sopivaa aineistoa opettajan ja oppilaiden toiveet huomioiden. Kullekin kyläkoululle on nimetty kirjaston henkilökunnasta oma vastuukirjastovirkailija, joka huolehtii Lukulaatikko-toiminnasta ja yhteydenpidosta oman vastuukoulunsa suuntaan lukuvuoden aikana.

Lisätietoja

Kirjaston asiakaspalvelu

Jaa sivu eteenpäin