Nuorisotoiminta

Tervolan kunnan nuorisotoimi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa tarjoamalla heille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintamuotoja ovat mm. nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuustotoiminta, retket ja erilaiset tapahtumat.

 

Lisätietoja

Satu Karvonen
nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä

Jaa sivu eteenpäin